ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Významný archeologický nález prodlouží silniční stavbu u Ostrožské Lhoty

21.05.2015 15:20

Ostrožská Lhota - Rekonstrukce silnice II/495 z Uherského Ostrohu do Hluku se zřejmě o něco protáhne. Důvodem je významný archeologický nález, který zde v blízkosti obce Ostrožská Lhota učinili v květnu 2015 při záchranném archeologickém výzkumu pracovníci Slováckého muzea v Uherském Hradišti.

Archeologické nálezy u Ostrožské Lhoty / foto: T. Chrástek

V přibližně dvousetmetrovém úseku rekonstruované silnice v blízkosti Ostrožské Lhoty objevili archeologové pod tělesem silnice několik drobnějších objektů, převážně kůlových jam. Vyzvednuto bylo zatím asi osmdesát keramických fragmentů a několik zlomků mazanice. Nejvýraznějším nálezem je prozatím třetina nádoby globulárního tvaru ze slabě vypáleného keramického těsta s pozůstatky bílé malby, zdobená rytými podélnými záseky, datující objekt ke kultuře s želiezovskou keramikou.

„Aktuálně odkrytá situace je svým charakterem, rozsahem i datací zcela unikátní. Z širšího regionu není prozatím známo jiné sídliště želiezovské skupiny s uzavřenými objekty. Rozsahem se jedná o největší odkryté neolitické sídliště na Uherskohradišťsku za posledních 20 let," uvedl Mgr. Tomáš Chrástek z archeologického oddělení Slováckého muzea. Archeologové už požádali investora stavby, kterým je Ředitelství silnic Zlínského kraje, aby zde byly stavební práce silničářů dočasně přerušeny a mohl se uskutečnit podrobnější archeologický výzkum. „Odhadovaná doba výzkumu je při standardním množství nálezů v jednotlivých objektech a příznivých klimatických podmínkách 15 pracovních dní. V případě deště či nálezů lidských ostatků nebo složitější nálezové situaci v objektech až 20 pracovních dní," upřesnil Chrástek.

Archeologické nálezy u Ostrožské Lhoty / foto: T. Chrástek

Pro motoristy to bude znamenat prodloužení uzavírky a objízdné trasy a pro investora zvýšení nákladů na stavbu. „Spolupráce s archeology, zajištění i zaplacení archeologického výzkumu je povinností, kterou nám ukládá zákon. Svým povinnostem dostojíme. Stavební práce se na nějaký čas zastaví. Dokončení stavby, které bylo plánováno na polovinu června, se určitě o něco opozdí," řekl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK


Předchozí tiskové zprávy k této stavbě

16. 03. 2015 - Stavební práce na silnicích začínají již v polovině března
27. 08. 2014 - Poslední letošní stavbou ŘSZK je rekonstrukce silnice Uherský Ostroh - Hluk

 


Počet přístupů: 288, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS