ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Půl kilometru rekonstruované silnice budou mít do konce prázdnin v Břestku

26.05.2015 13:12

Břestek - Rekonstrukce bezmála půlkilometrového úseku silnice III/4223 začne 1. června 2015 v Břestku na Uherskohradišťsku. Stavba v hodnotě 6,8 milionu korun bude spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Opravenou silnici dostanou motoristé do užívání na konci letošních prázdnin.

Současný stav, důvody stavby

Původní stav silnice III/4223 v Břestku / foto: archiv ŘSZK

Stav vozovky je hodnocen jako nevyhovující až havarijní (síťové trhliny, plošné deformace vozov-ky, výtluky, koroze).

Popis prací

Předmětem díla je rekonstrukce části silnice III/4223 v celkové délce 491 metrů v průjezdním úseku obce Břestek technologií recyklace za studena na místě. Začátek úseku je 843 metrů za křižovatkou silnic III/4222 a III/4223 ve směru na Chabaně. Souběžně s rekonstrukcí silnice a ve vzájemné koordinaci bude probíhat i realizace stavby obce Břestek.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma SVS-CORRECT, spol. s r. o., Bílovice. Smluvní cena za tuto zakázku činí 6,773 milionu korun. Stavba má přislíbeno spolufinancování z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Výše dotace může činit až 85 procent uznatelných nákladů. Podle uzavřené smlouvy o dílo budou stavební práce probíhat v termínu od 1. června do 31. srpna 2015. Přesný termín dopravního omezení stanoví příslušný silniční správní úřad a ŘSZK jej zveřejňuje ve svém přehledu uzavírek, jakmile je vydáno rozhodnutí.

Zákres do mapy

Uzavírky

Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky silnice po polovinách šířky vozovky, doprava bude řízena světelnou signalizací.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Logo

 


Počet přístupů: 282, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS