ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Opravovat se začne silnice v Nedašově Lhotě

29.05.2015 17:27

Nedašova Lhota - Ředitelství silnic Zlínského kraje připravilo rekonstrukci téměř dvoukilometrového úseku silnice III/50736 v Nedašově Lhotě. Stavební akce v hodnotě 47,5 milionu korun by měla být hotova do poloviny listopadu 2015.

Současný stav, důvody stavby

Silnice III/05736 v Nedašově Lhotě před rekonstrukcí / foto: archiv ŘSZK

Silnice III/50736 v Nedašově Lhotě je v havarijním stavu. Obec zde bude navíc pokládat do země novou kanalizaci. „Nezapomínáme ani na méně zatížené silnice na samém okraji Zlínského kraje. Připravená investice přispěje v Nedašově Lhotě k plynulejší jízdě i větší bezpečnosti silničního provozu. Zlepší celkový stav silniční trasy, která nás spojuje se Slovenskem. Ke stejnému účelu přispěje i letos dokončovaná rekonstrukce této silnice mezi Brumovem a Návojnou," uvedl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Popis prací

Předmětem díla je rekonstrukce vozovky stávající silnice III. třídy v intravilánu obce Nedašova Lhota v délce 1 917 metrů. V rámci stavby bude provedena šířková úprava na 6,5 metru, výměna konstrukce vozovky, zajištění funkčního odvodnění komunikace, stavební úpravy připojení místních komunikací a sjezdů. Dojde také k vybudování nových zastávkových pruhů osobní linkové dopravy a bude obnoveno, případně doplněno bezpečnostní zařízení komunikace. Součástí stavby je také částečná rekonstrukce mostů ev. č. 50736-9, 50736-10, 50736-11 a propustku přes Lhotský potok. Na původních mostních konstrukcích bude proveden především nový mostní svršek a částečná sanace spodních staveb mostů. U propustku bude provedena nová vozovka a odrazný pruh, chodník, římsy, čelní zídky a bude osazeno nové zábradlí.

Zhotovitel, cena, termín

Zákres do mapy

Zhotovitelem stavby je firma Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, s. r. o., Veselí nad Moravou. Smluvní cena za tuto zakázku činí 47,484 milionu korun. Stavba má přislíbeno spolufinancování z prostředků Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava (56. výzva). Výše dotace má činit 85 procent uznatelných nákladů. Podle uzavřené smlouvy o dílo budou stavební práce probíhat v termínu od 1. června do 13. listopadu 2015.

Uzavírky

Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky po polovinách vozovky s využitím světelné signalizace nebo dopravního značení. Vzhledem k rozsahu prací budou současně probíhat práce na 2-3 pracovních místech.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

 

Logo

 


Počet přístupů: 300, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS