ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Chystá se přestavba mostu u Držkové

15.06.2015 09:31

Původní most 489-009 u Držkové / foto: archiv ŘSZK

Držková - Dalším mostem, který bude letos kompletně přestavěn díky dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, je most ev. č. 489-009 v zalesněném terénu v blízkosti obce Držková. Motoristé budou stavbu objíždět po provizorní komunikaci, takže doprava na silnici mezi Držkovou a Trojákem nebude přerušena.

Současný stav, důvody stavby

Stavební stav současného mostu ev. č. 489-009 je velmi špatný (stupeň 6), most má únosnost jen 11 tun.

Popis prací

Předmětem díla je stavební úprava mostu, která bude spočívat v odstranění mostního svršku (konstrukce vozovky, říms a zábradlí) a stávající nosné konstrukce. Spodní stavba (opěry i křídla) bude zachována. Mezi ponechané opěry bude vložen ocelový tubus z vlnitého plechu. Vzniklý prostor mezi stávající opěrou a tubusem bude vyplněn betonovou zálivkovou směsí. Nad tubusem bude vytvořena nová konstrukce vozovky. Součástí stavby jsou úpravy přilehlých úseků komunikace v délce 35 metrů a úpravy koryta v délce 30 metrů.

Zhotovitel, cena, termín

Zákres do mapy

Zhotovitelem stavby je firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Smluvní cena za tuto zakázku činí 3,521 milionu korun. Stavba má přislíbeno spolufinancování z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Výše dotace může činit až 95 procent uznatelných nákladů. Podle uzavřené smlouvy o dílo budou stavební práce probíhat v termínu od 20. června do 11. srpna 2015. Přesný termín dopravního omezení stanoví příslušný silniční správní úřad a ŘSZK jej zveřejňuje ve svém přehledu uzavírek, jakmile je vydáno rozhodnutí.

Uzavírky

Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky mostu. Motoristé budou uzavřené místo objíždět po provizorní komunikaci v blízkosti stavby.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Logo

 


Počet přístupů: 301, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS