ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Havarijní propustek v Březůvkách bude nahrazen novým mostem

26.06.2015 08:30

Původní propustek v Březůvkách / foto: archiv ŘSZK

Březůvky - Havarijní propustek na silnici III/49026 v Březůvkách bude během léta nahrazen novým mostním objektem. Stavba v hodnotě necelých pěti a půl milionu korun využije dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Současný stav, důvody stavby

Propustek je v havarijním stavu.

Popis prací

Předmětem díla je přestavba havarijního propustku na nový mostní objekt. Propustek se nachází v intravilánu obce Březůvky v křižovatce silnic III/49026 a III/49023. Stávající propustek bude odstraněn a na jeho místě bude postaven nový most o délce přemostění 2,58 metru, jehož nosná konstrukce bude ze železobetonových prefabrikovaných rámů, uložených na základovou železobetonovou desku. Odvodnění vozovky na mostě bude zajištěno příčným a podélným sklonem. Směrové a výškové řešení vozovky zůstane zachováno, vozovka bude napojena na navazující úseky silnice III/49026. Délka související úpravy silnice III/49026 bude 23,40 metru, v odbočení na silnici III/49023 bude délka úpravy 27,50 metru.

Zhotovitel, cena, termín

Zákres do mapyZhotovitelem stavby je firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Smluvní cena za tuto zakázku činí 5,375 milionu korun. Stavba má přislíbeno spolufinancování z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Výše dotace může činit 95 procent uznatelných nákladů. Podle uzavřené smlouvy o dílo budou stavební práce probíhat v termínu od 1. července do 15. září 2015.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky silnice. Veškerá doprava bude vedena po objízdné trase, silnicích III/49019 a III/49023 v obci Březůvky.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Logo

 


Počet přístupů: 292, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS