ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Sedm milionů korun zlepší stav průtahu v Popovicích

25.08.2015 15:13

Popovice - S využitím dotačních prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury bude Ředitelství silnic Zlínského kraje rekonstruovat téměř 400 metrů silnice III/05016 v Popovicích na Uherskohradišťsku. Stavba bude stát 7,1 milionu korun, začala v polovině srpna.

Současný stav, důvody stavby

Původní silnice v Popovicích / foto: archiv ŘSZK

Silnice je v havarijním stavu.

Popis prací

Předmětem díla je stavební úprava silnice III/05016 v průjezdním úseku obce Popovice. Celková délka řešeného úseku je 383 metrů. Stavební úprava spočívá v kompletní výměně konstrukčních vrstev vozovky. Komunikace bude ohraničena betonovými obrubami s dvouřádkem ze žulové kostky. Osazení obrub chodníků podél silnice není předmětem díla, ale jsou stavbou obce Popovice. Součástí díla je také odvodnění vozovky a obnova svislého dopravního značení.
Na komunikaci v prostoru přejezdu bude povrch vozovky odfrézován a položen nový živičný kryt. Stavba v prostoru železničního přejezdu bude probíhat pod dohledem zaměstnance společnosti SŽDC.

Zhotovitel, cena, termín

Zákres do mapy

Zhotovitelem stavby je firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Smluvní cena za tuto zakázku činí 7,131 milionu korun. Stavba má přislíbeno spolufinancování z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Výše dotace může činit 85 procent uznatelných nákladů. Stavební práce mají stanoven termín ukončení do 31. října 2015.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou realizovány po etapách. Provoz bude usměrněn dopravním značením a v některých částech světelnou signalizací.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Logo

 


Počet přístupů: 287, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS