ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Dokončila se rekonstrukce mostu v Boršicích u Blatnice

02.09.2015 20:04

Boršice u Blatnice - V řádném termínu do konce srpna dokončila stavební firma rekonstrukci mostu v blízkosti Boršic u Blatnice na Uherskohradišťsku. Investice ve výši 4,3 milionu korun zajistila jeho uvedení do bezvadného stavu, aby mohl další dlouhá léta sloužit motoristům.

Rekonstruovaný most 4956-2 / foto: S. BrázdilPředmětem díla byla rekonstrukce mostu ev. č. 4956-2, který se nachází mezi městem Hluk a obcí Boršice u Blatnice. Most byl ve špatném stavu, byl hodnocen stupněm 6. Původní nosnou konstrukci, kterou tvořila monolitická železobetonová trámová deska, nahradila nová železobetonová deska uložená prostřednictvím vrubových kloubů na úložné prahy. Původní opěry a založení zůstaly zachovány. Byly opraveny nábřežní zídky byly na nich vybetonovány nové římsy. Délka stavební úpravy komunikace včetně mostu činí 50 metrů.

Zhotovitelem stavby byla firma Strabag, a. s., Praha. Konečná cena za tuto zakázku činí 4,335 milionu korun. Stavba využila spolufinancování z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Výše dotace činí 95 procent uznatelných nákladů. Stavební práce probíhaly od května 2015.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

29. 04. 2015 - Přestavba dalšího mostu: Boršice u Blatnice

Logo

 


Počet přístupů: 292, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS