ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Obnova silnice II/492 pokračuje úsekem v Luhačovicích

08.09.2015 17:53

Luhačovice - Ještě během podzimního období opraví zhotovitelská firma pro Ředitelství silnic Zlínského kraje úsek silnice II/492 o délce 758 metrů v Luhačovicích. Stavba za 7,8 milionu korun bude dotována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

Současný stav, důvody stavby

Silnice II/492 v Luhačovicích před rekonstrukcí / foto: archiv ŘSZKDotčený úsek vykazuje značné příčné deformace povrchu vozovky (vyjeté koleje) a mozaikovité trhliny krytu vozovky, dále byla zjištěna i ztráta kameniva z povrchu vozovky. „Touto stavbou budeme pokračovat v rekonstrukci silnice II/492, kterou jsme již v několika posledních letech obnovili v části mezi Zádveřicemi a Luhačovicemi a rovněž v Polichně. Pokračujeme nyní úsekem na okraji Luhačovic směrem na Uherský Brod," poznamenal ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Popis prací

Předmětem díla je rekonstrukce silnice II/492 v průjezdním úseku města Luhačovice. Začátek řešeného úseku se nachází před hranicí křižovatky silnice II/492 se silnicí II/496, konec řešeného úseku se nachází za okružní křižovatkou u marketu (výjezd z Luhačovic směrem na Uherský Brod). Rekonstrukce spočívá ve výměně krytových vrstev vozovky a lokální obnově porušených konstrukčních vrstev stávající vozovky se zachováním nivelety v původních směrových i šířkových parametrech. Součástí stavby je rekonstrukce odvodňovacího dvouřádku ze žulových kostek, ležícího podél silniční obruby. V rámci stavby bude provedena sanace porušeného zdiva opěrné stěny (délka 41 metrů) a obnova dopravního značení.
Souběžně s rekonstrukcí silnice bude probíhat i realizace stavebního objektu investora města Luhačovice (chodník).

Zhotovitel, cena, termín

Zákres do mapyZhotovitelem stavby je firma EUROVIA CS, a. s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 7,758 milionu korun. Stavba bude financována Státním fondem dopravní infrastruktury, výše dotace činí 85 procent uznatelných nákladů. Stavební práce budou probíhat v termínu od 14. září do 6. listopadu 2015.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce na silnici II/492 budou probíhat za částečné uzavírky, provoz bude řízen světelnou signalizací.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Logo

 


Počet přístupů: 304, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS