ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Skončily stavební práce na silnici v Bojkovicích

15.09.2015 07:07

Rekonstruovaný úsek silnice III/49516 v Bojkovicích / foto: V. Cekota

Bojkovice - Stavební firma dokončila pro Ředitelství silnic Zlínského kraje rekonstrukci více než třísetmetrového úseku silnice v průtahu městem Bojkovice ve směru na Krhov. Stavební práce zde probíhaly od května 2015. Stavba byla spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

Předmětem díla byla rekonstrukce části silnice III/49516 (ulice Komenského) v průjezdním úseku města Bojkovice v délce 330 metrů. Začátek stavby je u přejezdu přes železniční trať, konec stavby u dopravní značky označující konec obce ve směru na Krhov. Rekonstrukce spočívala v odfrézování živičného krytu vozovky a položení nové obrusné a ložné vrstvy vozovky mezi obrubami včetně odvodňovacího dvouřádku z žulových kostek. Součástí stavby byla i rekonstrukce odvodnění vozovky pomocí dešťových vpustí připojených do kanalizace. Souběžně a ve vzájemné koordinaci se stavbou ŘSZK probíhala rovněž stavba města Bojkovice (připojení místních komunikací, sjezdy, obruby, terénní úpravy za obrubou aj.) a oprava vodovodu v silničním tělese společností SVK, a. s.

Zhotovitelem stavby byla firma IMOS group, s. r. o., Tečovice. Konečná cena za tuto zakázku činí 2,890 milionu korun. Stavba využívala spolufinancování z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Výše dotace činila 85 procent uznatelných nákladů.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

07. 05. 2015 - Stavební firma obnoví část průtahu Bojkovicemi

Logo

 


Počet přístupů: 296, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS