ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Po mostě přes Fryštáckou přehradu už mohou jezdit vozidla bez omezení

24.09.2015 07:04

Zlín-Kostelec - Ze Zlína do Fryštáku už se jezdí přes Fryštáckou přehradu po novém mostě. Stavba v hodnotě 5,7 milionu korun, při které bylo využito spolufinancování ze Státního fondu dopravní infrastruktury, je dokončena.

Nový most 490-011 / foto: S. Brázdil

Předmětem díla byla stavební úprava mostu ev. č. 490-011 přes Fryštáckou přehradu v katastrálním území Kostelec u Zlína. Cílem stavební úpravy bylo zvýšit zatížitelnost původního mostu. Po mostě mohla projíždět vozidla jen do hmotnosti 19 tun, nyní zatížitelnost není omezena žádnou dopravní značkou.

Původní nosná trámová železobetonová konstrukce byla za úplné uzavírky této důležité silniční trasy odbourána, byl vybetonován nový úložný práh i závěrná zídka. Nová nosná konstrukce je tvořena prefabrikovanými předpjatými železobetonovými nosníky, na nichž byla vybetonovaná spřažená deska. Dále byly provedeny související stavební úpravy mostního svršku a hydroizolace, sanace spodní stavby a nezbytná úprava navazujících částí silnice.

Zhotovitelem stavby byla firma REPONT, s. r. o., Lipník nad Bečvou. Konečná cena za tuto zakázku činí 5,682 milionu korun. Stavba využila spolufinancování z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Výše příspěvku činí 95 procent stavebních nákladů. Stavební práce probíhaly od konce května do začátku září 2015.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

19. 05. 2015 - Most přes Fryštáckou přehradu má malou únosnost. Postaví se nový

Logo

 


Počet přístupů: 307, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS