ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Březůvky: již se jezdí po novém mostě

30.09.2015 13:53

Březůvky - V Březůvkách skončila v polovině září uzavírka a do provozu byl uveden nový most. Ten postavili silničáři na místě původního havarijního propustku. Investici v hodnotě více než pěti milionů korun spolufinancoval Státní fond dopravní infrastruktury.

Nový most ev. č. 49026-3a v Březůvkách / foto: S. BrázdilPředmětem díla byla přestavba havarijního propustku na nový mostní objekt ev. č. 49026-3a. Nový most se nachází v intravilánu obce Březůvky v křižovatce silnic III/49026 a III/49023. Původní propustek byl odstraněn a na jeho místě stavební firma postavila nový most o délce přemostění 2,58 metru. Jeho nosná konstrukce je tvořena železobetonovými prefabrikovanými rámy, uloženými na základovou železobetonovou desku. Odvodnění vozovky na mostě je zajištěno příčným a podélným sklonem. Směrové a výškové řešení vozovky zůstalo zachováno, vozovka je napojena na navazující úseky silnice III/49026. Délka související úpravy silnice III/49026 činí 23 metrů, v odbočení na silnici III/49023 byla silnice upravena v délce 27,5 metru.

Zhotovitelem stavby byla firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Konečná cena za tuto zakázku je 5,375 milionu korun. Stavba využila spolufinancování z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Výše dotace činí 95 procent uznatelných nákladů. Stavební práce byly realizovány v termínu od začátku července do poloviny září 2015.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

26. 06. 2015 - Havarijní propustek v Březůvkách bude nahrazen novým mostem

Logo

 


Počet přístupů: 314, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS