ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Nový most v Újezdu zabrání záplavám okolních pozemků

30.10.2015 18:00

Újezd - V řádném termínu v polovině října 2015 byla dokončena výstavba nového mostu v obci Újezd. Dílo v hodnotě téměř šesti milionů korun zkvalitní jednu ze silničních spojnic mezi Zlínem a Valašskými Klobouky. Stavba čerpala dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Nový most se nachází v blízkosti újezdského koupaliště.

Nový most ev. č. 4942-6a v Újezdě / foto: S. Brázdil

Na místě původního propustku byl vybudován nový mostní objekt včetně jeho napojení na navazující úseky silnice III/4942. Nový most je jednopolový, šikmý, o délce přemostění 5,08 metru a kolmé světlosti 5 metrů. Konstrukci mostu tvoří monolitický železobetonový rám založený plošně. Odvodnění povrchové vody z mostu je řešeno pomocí podélného spádu a příčného sklonu vozovky. Voda z vozovky je svedena podél levé římsy, tvořící obrubu, do odvodňovacích žlábků zaústěných do potoka.

Zhotovitelem stavby byla firma KKS, spol. s r. o., Zlín. Konečná cena za tuto zakázku činí 5,687 milionu korun (vč. DPH). Pro stavbu bylo využito spolufinancování z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Výše dotace činí 95 procent uznatelných nákladů. Stavební práce byly zahájeny v polovině července 2015.

Na místě nového mostu stál původně propustek, který měl nedostatečnou průtočnou kapacitu a způsoboval při zvýšených srážkách škody při zaplavování okolních nemovitostí. Konstrukce propustku již byla v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu. Tyto problémy byly výstavbou nového mostu vyřešeny.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

07. 07. 2015 - Nový most v Újezdě zabrání záplavám území při silném dešti

Logo

 

 


Počet přístupů: 301, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS