ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Na Dopravní snídani se diskutovalo o bezpečnosti silničního provozu

05.11.2015 18:31

Zlín - Několik desítek odborníků, zástupců obcí i Zlínského kraje se sešlo v úterý 3. listopadu 2015 dopoledne v malém sále Kongresového centra ve Zlíně na vzdělávací akci s názvem Dopravní snídaně s Besipem. Nechyběli mezi nimi ani vedoucí představitelé Ředitelství silnic Zlínského kraje.

Dopravní snídaně probíhají postupně ve všech čtrnácti krajích. Na jejich organizaci se podílí více institucí i komerčních subjektů, které se zabývají dopravou a zejména bezpečností silničního provozu. Ve Zlínském kraji převzal hlavní záštitu nad Dopravní snídaní krajský radní pro dopravu Ing. Jaroslav Kučera. Výchozím materiálem pro Dopravní snídaně je Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020.

Dopravní snídaně s Besipem ve Zlíně / foto: V. Cekota

„Zlínský kraj má zájem, aby bezpečnost silničního provozu doznala výrazného zlepšení. Budu velmi rád, když z této akce vzejdou návrhy, které přispějí k vyšší bezpečnosti," řekl hned ve svém úvodním slově krajský radní Jaroslav Kučera.

Počty usmrcených při dopravních nehodách se bohužel v Česku v minulém roce i v prvních devíti měsících tohoto roku nevyvíjely dobře. Platí to i pro Zlínský kraj. Mezi oběťmi dopravních nehod jsou i děti.

„Jsme správci silnic II. a III. třídy, po kterých jezdí motorová vozidla a kde tedy také dochází k dopravním nehodám. Problematika bezpečnosti silničního provozu nás proto zajímá a je to jedno z důležitých kritérií, které uplatňujeme i při navrhování rekonstrukcí silnic či nových silničních staveb," řekl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý, který byl rovněž jedním z účastníků Dopravní snídaně.

Podobně jako v loňském roce se během letošní Dopravní snídaně diskutovalo o konkrétních rizikových místech na silniční síti. Hledalo se řešení, jak zvýšit bezpečnost přechodu pro chodce na silnici I/55 v Uherském Hradišti, na úseku silnice III/4915 mezi Slušovicemi a Všeminou a jak zvýšit bezpečnost křižovatky silnice I/49 se silnicí II/491 u Lípy.

Jedním z bodů programu bylo také osvětlení silnic v průtazích měst a obcí. Hovořil o něm předseda Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení Ing. Jiří Skála. Podle něj mnohé obce na veřejném osvětlení šetří, takže úroveň osvětlení daleko zaostává za hodnotami, které jsou stanoveny v normách. Na špatně osvětlených silnicích dochází v noční době častěji k dopravním nehodám.

Dopravní snídaně s Besipem ve Zlíně / foto: V. CekotaDopravní snídaně s Besipem ve Zlíně / foto: V. CekotaDopravní snídaně s Besipem ve Zlíně / foto: V. Cekota

 

 

 

 

 

 

 

Podrobný výstup z konference zpracovný pořadateli Dopravní snídaně

 

 


Počet přístupů: 307, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS