ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Silniční napojení Luhačovic se zlepšilo už i na jižním okraji města

18.11.2015 15:01

Luhačovice - Lázeňské město Luhačovice získalo začátkem listopadu na své jižní straně, na vjezdu směrem od Uherského Brodu, tři čtvrtě kilometru nově rekonstruované silnice. Dílo v hodnotě téměř osmi milionů korun realizovalo Ředitelství silnic Zlínského kraje s využitím finanční podpory ze Státního fondu dopravní infrastruktury. ¨

Rekonstruovaná silnice II/492 v Luhačovicích / foto: V. CekotaPředmětem této stavební akce byla rekonstrukce silnice II/492 v průjezdním úseku města Luhačovice v délce 758 metrů. Začátek řešeného úseku se nachází před hranicí křižovatky se silnicí II/496, rekonstruovaný úsek končí za okružní křižovatkou u marketu (výjezd z Luhačovic směrem na Uherský Brod). Rekonstrukce spočívala ve výměně krytových vrstev vozovky a lokální obnově porušených konstrukčních vrstev původní vozovky se zachováním nivelety v původních směrových i šířkových parametrech. Součástí stavby byla rekonstrukce odvodňovacího dvouřádku ze žulových kostek, ležícího podél silniční obruby. V rámci stavby bylo rovněž sanováno porušené zdivo opěrné stěny (délka 41 metrů) a obnoveno dopravní značení.

Zhotovitelem stavby byla firma EUROVIA CS, a. s., Praha. Konečná cena za tuto zakázku činí 7,758 milionu korun. Podíl dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury představuje 85 procent uznatelných nákladů. Stavební práce byly zahájeny v polovině září 2015.

„Touto stavbou jsme navázali na již hotové rekonstrukce silnice II/492 mezi Luhačovicemi a Zádveřicemi včetně rekonstruovaného úseku v Polichně (silnice II/490) ve směru na Uherský Brod. Můžeme konstatovat, že silniční napojení největších moravských lázní se díky těmto investicím za poslední desetiletí výrazně zlepšilo," poznamenal ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Obnovená silnice II/492 v Luhačovicích / foto: V. CekotaObnovený úsek silnice II/492 v Luhačovicích / foto: V. CekotaObnovená silnice II/492 v Luhačovicích / foto: V. Cekota

Přehled dokončených staveb na silnici II/492 od roku 2006:

rekonstrukce křižovatky s odbočením na Pozlovice, 2006-2008, 95 mil. Kč,
rekonstrukce v blízkosti Dolní Lhoty včetně 2 nových mostů, 2009-2010, 87 mil. Kč,
rekonstrukce v blízkosti Horní Lhoty včetně 1 mostu, 2010-2011, 90 mil. Kč,
okružní křižovatka a rekonstrukce v úseku Pozlovice - Luhačovice, 2013-2014, 18 mil. Kč,
rekonstrukce mezi Horní Lhotou a Zádveřicemi, 2014-2015, 62 mil. Kč.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

08. 09. 2015 - Obnova silnice II/492 pokračuje úsekem v Luhačovicích

Logo

 


Počet přístupů: 308, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS