ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Plošné obnovy zkvalitnily dopravu na 36 kilometrech silnic

24.11.2015 08:08

Zlínský kraj - Dokončením stavebních akcí Rymice, Záhorovice a Zlín-Kostelec byl v polovině listopadu završen letošní program neinvestičních oprav silnic II. a III. třídy. S využitím prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury i Zlínského kraje bylo realizováno 13 větších staveb o celkové délce přes 19 kilometrů a nákladech kolem 100 milionů korun.

Práce na plošných obnovách povrchů vybraných úseků silnic II. a III. třídy zahájili zhotovitelé pro Ředitelství silnic Zlínského kraje v měsíci květnu. Kromě vlastních prostředků Zlínského kraje byl letos tento program dotován částkou 81,720 mil. Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury. „To nám umožnilo mnohem větší rozsah těchto prací a více úseků opravených silnic, než jsme si mohli dovolit v minulých letech," uvedl ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý.

Kromě větších staveb uvedených v tabulce bylo během roku možno přidat ještě několik dalších kratších úseků silnic na Vsetínsku, zpravidla v návaznosti na práce obcí při rekonstrukcích kanalizace. Byly to akce Lačnov, Francova Lhota, Zděchov, Valašská Senice, Valašská Polanka, Vsetín - Horní Jasenka, Lhota u Vsetína. Díky těmto stavbám dostali motoristé v našem kraji dalších 17 kilometrů plošně obnovených vozovek, podíl ŘSZK byl na těchto akcích 6,5 milionu korun.

Zhotovitelem menších zakázek byly firmy Inženýrské stavby Brno (pro okres Kroměříž), Strabag (okres Uherské Hradiště), Alpine Bau (okres Vsetín) a Eurovia CS (okres Zlín). Tyto firmy uspěly v otevřeném výběrovém řízení na plošné obnovy povrchu vozovek pro období let 2014 až 2016. Na některé větší akce byla vypisována samostatná výběrová řízení. „Spolupráce se zhotoviteli byla dobrá. Výrazné problémy se nevyskytly, ty drobnější jsme řešili průběžně během staveb," poznamenal provozně-technický náměstek Ing. Radek Berecka.

Plošná obnova povrchu vozovky je metoda, kdy se pokládají na vozovky souvislé nové živičné vrstvy. Používá se tam, kde je původní vozovka v havarijním nebo nevyhovujícím stavu, ale kde není nutno zasahovat do původních konstrukčních vrstev komunikace. Zpravidla jde o odfrézování poškozených vrstev vozovky v celé její šíři, aplikaci spojovacího postřiku, položení nové vrstvy živičné obalované směsi a její dohutnění silničními válci. Takto obnovená vozovka obvykle vydrží v dobrém stavu bez nutnosti každoročních lokálních vysprávek minimálně po dobu deseti let.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva na toto téma

19. 05. 2015 - Stav silnic zlepší také plošné obnovy povrchů vozovek

Logo

 

 


Počet přístupů: 317, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS