ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Křižovatky u Slušovic jsou nyní bezpečnější

18.12.2015 14:41

Slušovice - Jednou z posledních investičních staveb, které byly v závěru roku 2015 dokončeny na krajské silniční síti, je rekonstrukce části silnic, které vedou ze Slušovic do Hrobic a do Trnavy. Novou kvalitu zde získal více než kilometrový úsek. Stavba využila prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

Rekonstruovaná silnice II/491 u Slušovic / foto: V. CekotaPředmětem díla byla rekonstrukce části silnice II/491 (směr Hrobice) a silnice III/4893 (směr Trnava). Rekonstruovaný úsek silnice II/491 je vymezený křižovatkami se silnicemi III/4893 a III/4914, délka řešeného úseku je 683 metrů. Na silnici III/4893 se jedná o úsek vymezený křižovatkou se silnicí II/491 po první křižovatku s komunikací vedoucí k letišti Slušovice, délka řešeného úseku je 425 metrů. Součástí stavby je též úprava části silnice III/4914 (směr Březová) v návaznosti na upravovanou křižovatku se silnicí II/491. Celková délka rekonstruovaných silnic je 1128 metrů.

V řešených úsecích silnic II/491, III/4893 a III/4914 byla provedena rekonstrukce vozovky, bylo obnoveno odvodnění, současně bylo upraveno šířkové a částečně i směrové uspořádání silnic. Byly normově upraveny všechny dotčené křižovatky i napojení místních komunikací a sjezdů k přilehlým nemovitostem. Rekonstruovaná vozovka má nyní šířku sedm metrů. Nevyužité zpevněné plochy byly rekultivovány.

Před rekonstrukcí vykazovala silnice v tomto úseku havarijní stavební stav a její neusměrněné rozlehlé plochy se podílely na vzniku nebezpečných situací v silničním provozu.

Rekonstruovaný úsek silnice II/491 u Slušovic / foto: V. CekotaZhotovitelem stavby byla firma Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o. Konečná cena za tuto zakázku činí 13,653 milionu korun. Stavba je spolufinancována Státním fondem dopravní infrastruktury, výše dotace činí 85 procent uznatelných nákladů. Stavební práce byly zahájeny v polovině září 2015.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

14. 09. 2015 - Ještě před zimou se opraví silnice u Slušovic

Logo

 

 


Počet přístupů: 312, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS