ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Z Želechovic do Provodova se jezdí bezpečněji

30.08.2019 12:12

Opravená silnice Želechovice - Provodov / foto: dokumentace stavby

Želechovice nad Dřevnicí - Po silnici z Želechovic nad Dřevnicí do Provodova se v náročném lesním a svažitém terénu jezdí bezpečněji. Ředitelství silnic Zlínského kraje zde dokončilo stabilizaci dvou silničních úseků, které byly ohroženy sesuvem. Zlínský kraj zde proinvestoval přes třináct a půl milionu korun.

Předmětem díla byla stabilizace silničního tělesa štětovou stěnou z ražených válcovaných profilů délky 5 metrů. V místě úprav byla provedena sanace okrajů vozovky výměnou celé konstrukce. Mezi sanacemi okrajů vozovky byl položen nový kryt vozovky. Na jedné straně komunikace byla doplněna nezpevněná krajnice v šířce 0,5 metru včetně osazení směrových sloupků s ocelovým trnem. Nezpevněná krajnice na opačné straně je vybudována v proměnné šířce 0,50 - 1,30 metru a je do ní osazeno silniční svodidlo. Byly stabilizovány dva oddělené úseky o délce 480 a 60 metrů.

Zhotovitelem stavby byla firma COLAS CZ, a. s., Praha. Konečná cena za tuto zakázku činí 13,645 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba byla financována Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce zde byly zahájeny v březnu 2019.

Třemi snímky se vracíme k provádění stavebních prací.

Oprava silnice Želechovice - Provodov / foto: dokumentace stavbyOprava silnice Želechovice - Provodov / foto: dokumentace stavbyOprava silnice Želechovice - Provodov / foto: dokumentace stavby

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Předchozí tisková zpráva k této stavbě

22. 02. 2019 - Na jaře začnou opravy na silnici z Želechovic do Provodova

 


Počet přístupů: 801, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

INTERREG V-A

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS