ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Opravili jsme část silnice na hranici se Slovenskem

15.01.2021 15:40

Brumov-Bylnice - Rekonstrukce téměř půlkilometrového úseku silnice III. třídy v Sidonii, na samé hranici se Slovenskem, byla dokončena v prosinci uplynulého roku. S využitím dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury zde Ředitelství silnic Zlínského kraje investovalo devět a půl milionu korun.

Rekonstruovaný úsek silnice v Sidonii / foto: V. Cekota

Předmětem díla byla stavební úprava silnice III/05751 v celkové délce 423 metrů v Brumově-Bylnici, místní části Sidonie, která leží na jihovýchodním okraji Zlínského kraje na samé hranici se Slovenskou republikou. Začátek řešeného úseku se nachází u bytového domu čp. 35, konec je před budovou bývalé sklářské kolonie.

Vzhledem ke snížené únosnosti byla na původní vozovce provedena sanace trhlin a poškozených okrajů komunikace, na kterých byly položeny kompletní konstrukční vrstvy. Byla položena vyrovnávací podkladní vrstva a dále celoplošně živičná ložná vrstva a obrusná vrstva. Vozovka byla rozšířena na šest metrů mezi obrubami. Směrové vedení zůstalo zachováno. Niveleta vozovky byla navýšena oproti původnímu stavu o deset centimetrů. Silnice byla oboustranně ohraničena zvýšenými betonovými obrubami, podél kterých byla položena betonová přídlažba.

Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno podélným spádem a příčným sklonem do nově zřízených dešťových vpustí. Původní rámový propustek v rekonstruovaném úseku byl prodloužen a byl stavebně upraven jeho vtokový objekt. Stavební firma zpevnila dno propustku a přilehlé břehy toku Vlárka kamennou dlažbou.

Souběžně s touto stavbou upravilo město Brumov-Bylnice na své náklady napojení místních a účelových komunikací a sjezdů na silnici a vybudovalo nové chodníky, nástupiště, odstavnou plochu pro autobus a parkoviště.

Zhotovitelem stavby byla firma EUROVIA CS, a. s., Praha. Konečná cena za tuto zakázku činí 9,539 milionu korun (vč. DPH). Stavba byla spolufinancována ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Stavební práce byly zahájeny ve druhé polovině září 2020 a probíhaly za částečné uzavírky při řízení dopravy světelnou signalizací.

„Rekonstruovaný úsek průjezdní silnice v Sidonii byl značně poškozen po přívalovém dešti a zaplavení bahnem a kamením v roce 2019. Na přípravě této akce jsme spolupracovali s Městským úřadem v Brumově-Bylnici," upřesnil ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Rekonstruovaný úsek silnice v Sidonii / foto: V. CekotaRekonstruovaný úsek silnice v Sidonii / foto: V. CekotaRekonstruovaný úsek silnice v Sidonii / foto: V. Cekota

Zajímavostí silnice III/05751 přes Sidonii je skutečnost, že vede po hranici České a Slovenské republiky. Rekonstruovaný úsek se celý nacházel na území ČR, ale některé další části této 3,3 kilometru dlouhé silnice leží na Slovensku. „Problém v tom není. Podle mezivládní dohody, která navazovala na práci rozhraničovací komise po rozdělení Československa, patří celá tato silnice, i když se částečně nachází na slovenském území, do majetku Zlínského kraje a do správy ŘSZK. Kompletně zde zajišťujeme veškeré rekonstrukce, opravy i zimní údržbu," vysvětlil Bronislav Malý.

 

Úvodní tisková zpráva k této stavbě

04. 09. 2020 - Rekonstrukce bude zahájena na silnici III. třídy v Sidonii

 


Počet přístupů: 340, Tisk stránkyUzavírky, objížďky

INTERREG V-A

Letní pohotovost, kontakty

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI 


 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS