Kvasice | ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Silnice III/36741: Kvasice

Jedná se o rekonstrukci silnice III/36741 v obci Kvasice v celkové délce 417 metrů. Realizována bude za úplné uzavírky, ve dvou etapách. Po rekonstrukci kanalizace (VaK Kroměříž) bude po dobu zhruba tří týdnů realizována první etapa a následně etapa druhá. Celková doba úplné uzavírky se předpokládá maximálně šest měsíců. Obec Kvasice bude současně realizovat odstavný pruh, úpravu stávajících sjezdů, místo pro přecházení, chodník, a úpravu napojení místních komunikací.

Celkové náklady (včetně projektové přípravy a majetkoprávního vypořádání): 14,614 milionu korun. Předpokládaný termín realizace: květen 2019 – duben 2020.

 


Stránka byla naposledy aktualizována: 13.02.2019, Počet přístupů: 2976, Tisk stránky


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2011 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS