III/4976 | ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

zápis uzavírky

 

Silnice III/4976: Pohořelice - Oldřichovice

Mapa

Silnice je v havarijním stavu. Stavba začíná v obci Pohořelice za novou OK a končí na začátku obce Oldřichovice. Bude provedena kompletní výměna konstrukčních vrstev vozovky ve stávající trase (s použitím recyklátu), navýšení nivelety vozovky, nové odvodnění, nové DZ, stavební úpravy sjezdů na MK a ÚK. Délka rekonstruovaného úseku je 1 453 metrů.

Na tuto stavbu již bylo uzavřeno výběrové řízení. Zhotovitelem stavby bude firma SMO, a. s., Otrokovice. Smluvní cena (vč. DPH) činí 15 440 187 korun.


Zkouška Zkouška Zkouška Zkouška Zkouška Zkouška Zkouška
1 5
2 5
1 5
2 5
1 5
2 5
1 5

 

Zkouška Zkouška Zkouška Zkouška Zkouška Zkouška Zkouška
4
4
4 4
4 4
4

 

OkresVýborný
[km]
Dobrý
[km]
Vyhovuj.
[km]
Nevyhov.
[km]
Havarij.
[km]
Celkem
[km]
Průměrné
hodnocení
Kroměříž 89 115 52 58 192 506 3,29
Uherské Hradiště 57 65 56 73 146 397 3,47
Vsetín 50 87 51 65 137 390 3,39
Zlín 63 100 54 93 160 471 3,40
Celkem 259 368 213 289 634 1 764 3,38

 

Pozn.: Jednotkové rozdíly v součtech řádků a sloupců jsou způsobeny zaokrouhlováním údajů v metrech.

 

 


Stránka byla naposledy aktualizována: 09.11.2018, Počet přístupů: 877, Tisk stránky


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS