Rokytnice | ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Silnice III/49518: Rokytnice

Stavba bude spočívat ve stavební úpravě silnice III/49518 v obci Rokytnice, v celkové délce 1 187 metrů. Součástí bude stavební údržba mostů ev. č. 49518-4 a 49518-5, odvodnění vozovky do nových dešťových vpustí a přestavba propustku. Stavba bude realizována za částečné uzavírky po čtyřech úsecích, za využití semaforů. Úplná uzavírka bude pouze na nezbytně krátkou dobu. Obec Rokytnice bude současně realizovat své stavební objekty (mj. parkovací pruh, chodník, sjezdy na pozemky, opěrné zdi, dešťovou kanalizaci atd.).

Celkové náklady (včetně projektové přípravy a majetkoprávního vypořádání): 21,048 milionu korun. Předpokládaný termín realizace: duben 2019 – září 2020.

 


Stránka byla naposledy aktualizována: 13.02.2019, Počet přístupů: 2119, Tisk stránky


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2011 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS