hodnocení roku 2014 | ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Hodnocení stavu vozovek II. a III. třídy ve Zlínském kraji k 30. 9. 2014

Povrch vozovek je vyhodnocován podle technického předpisu TP 87. Známka průměrného celokrajského hodnocení na pětibodové stupnici činí 3,61. Je to stejná známka, jakou dostaly krajské silnice i v roce 2013. Posuzování stavu povrchu vozovek pozemních komunikací realizovala pro Ředitelství silnic Zlínského kraje firma PavEx Consulting, s. r. o., Brno.

Nejlepší vozovky II. a III. třídy měly k 30. 9. 2014 okresy Kroměříž a Zlín (hodnocení 3,53). Okres Kroměříž má největší podíl silnic s novým povrchem (hodnocení 1) a současně i největší podíl silnic povrchem v havarijním stavu (5). Na třetím místě mezi okresy je Uherskohradišťsko (hodnocení 3,56). Čtvrté místo v hodnocení kvality (3,87) zaujímají vozovky v okrese Vsetín.

V porovnání s loňským rokem došlo v kraji k mírnému nárůstu podílu úseků hodnoceným stavem „výborný" a „dobrý", přibylo však i úseků hodnocených stupněm „havarijní". Oproti roku 2013 zaznamenaly určité zhoršení silnice III. třídy (z loňského hodnocení 3,84 na letošní 3,89), silnice II. třídy naopak vykázaly mírné zlepšení (z 3,04 na 2,93).

V havarijním stavu je v celém kraji 40 % (710 km) silnic II. a III. třídy a ve stavu nevyhovujícím je 20 % (343 km). Celkem je ve Zlínském kraji 60 % (1 053 km) silnic II. a III. třídy, které vyžadují bezprostřední provedení údržby nebo opravy.

V kraji je evidováno 174 kilometrů silnic II. a III. třídy ve výborném stavu (1) a 335 kilometrů ve stavu dobrém (2), to je 29 procent silniční sítě v majetku kraje.

 

Stav povrchu vozovek 2014 - graficky

graf

Stav povrchu vozovek 2014 - tabulkový přehled

OkresVýborný
[km]
Dobrý
[km]
Vyhovuj.
[km]
Nevyhov.
[km]
Havarij.
[km]
Celkem
[km]
Průměrné
hodnocení
Kroměříž 67 114 34 63 228 506 3,53
Uherské Hradiště 21 89 60 95 130 395 3,56
Vsetín 39 42 41 73 192 388 3,87
Zlín 47 89 62 113 160 471 3,53
Celkem 174 335 198 343 710 1 760 3,61

 

Pozn.: Jednotkové rozdíly v součtech řádků a sloupců jsou způsobeny zaokrouhlováním údajů v metrech.

 

Vývoj stavu povrchu vozovek v kraji za posledních šest let

Graf - vývoj 2009 - 2014

 

 


Stránka byla naposledy aktualizována: 17.10.2014, Počet přístupů: 992, Tisk stránky


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS