provoz 2015 | ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Využití provozních prostředků 2015

 

Tabulka 1: Opravy a běžná údržba nemovitého majetku

 

Specifikace činnosti Skuteč. 2014 [tis. Kč] Plán 2015 [tis. Kč]
Běžná údržba silnic - zimní údržba 49 252 95 000
Běžná údržba silnic - lokální vysprávky vozovek 87 168 65 000
Běžná údržba silnic - letní údržba příslušenství silnic a dopravního znač. 86 854 55 000
Obnova povrchů silnic (asfaltobetonové koberce) 31 839 32 000
Souvislá údržba vozovek (udržovací nátěry, mikrokoberce) 15 437 2 000
Opravy a stavební údržba mostů 8 753 8 000
Obnova dopravního značení silnic 3 226 3 700
Opravy příslušenství silnic (odvodnění, sesuvy, svodidla, zdi aj.) 23 644 10 133
Opravy silničního příslušenství po dopravních nehodách 858 1 000
Odstranění následků povodní 0 0
Náklady na přípravu staveb a služby 2 091 1 500
Prostředky SFDI 0
C E L K E M 309 122 273 333

 

Tabulka 2: Odpisy majetku a provoz ŘSZK

 

Specifikace činnosti Skuteč. 2014 [tis. Kč] Plán 2015 [tis. Kč]
Odpisy silničního majetku 39 218 70 555
Majetková správa vč. nákladů na platy a zákonné odvody 27 671 28 478
C E L K E M 66 889 99 033

 

 

 


Skuteč. 2014 [tis. Kč]Plán 2015 [tis. Kč]
CELKEM využití provozních prostředků ŘSZK 376 011 372 366

 

 

 


Stránka byla naposledy aktualizována: 01.04.2015, Počet přístupů: 807, Tisk stránky


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS