Loukov | ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Silnice II/150: Loukov, průtah obcí

Půjde o stavební úpravu silnice II/150, v celkové délce téměř 2 kilometry, z toho 339 metrů před obcí Loukov (u areálu zemědělského družstva) a 1 648 metrů přímo v obci. Začátek i konec stavby navážou na již dříve zrekonstruované úseky silnice. Součástí akce bude také přestavba propustku přes Blazický potok na rámový most a stavební úprava mostu ev. č. 150-089. Stavební práce včetně pokládky obrusné vrstvy budou probíhat po etapách, za úplných uzavírek. Před zahájením stavby, v jejím průběhu i po jejím ukončení bude provedeno lokální vyspravení objízdných tras. Souběžně bude realizována stavba obce Loukov (stavební úprava a vybudování nových chodníků, úprava napojení místních a účelových komunikací, úprava nájezdů a sjezdů na přilehlé nemovitosti, výstavba nové dešťové kanalizace, zřízení jednoho přechodu pro chodce a jednoho místa pro přecházení včetně jejich osvětlení, přeložky inženýrských sítí).

Celkové náklady (včetně projektové přípravy a majetkoprávního vypořádání): 66,885 milionu korun. Předpokládaný termín realizace: květen 2019 – srpen 2021.

 


Stránka byla naposledy aktualizována: 13.02.2019, Počet přístupů: 2528, Tisk stránky


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2011 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS