hodnocení roku 2015 | ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Hodnocení stavu vozovek II. a III. třídy ve Zlínském kraji k 30. 9. 2015

Povrch vozovek je vyhodnocován podle technického předpisu TP 87. Známka průměrného celokrajského hodnocení na pětibodové stupnici činí 3,58. V porovnání s předechozím rokem (3,61) jde o mírné zlepšení. Posuzování stavu povrchu vozovek pozemních komunikací realizovala pro Ředitelství silnic Zlínského kraje firma PavEx Consulting, s. r. o., Brno.

Nejlepší vozovky II. a III. třídy měly k 30. 9. 2015 okresy Kroměříž (3,50) a Zlín (hodnocení 3,57). Okres Kroměříž má největší podíl silnic s novým povrchem (hodnocení 1), ale současně i největší podíl silnic povrchem v havarijním stavu (5). Na třetím místě mezi okresy je Vsetínsko (hodnocení 3,61). Čtvrté místo v hodnocení kvality (3,66) zaujímají v tomto roce vozovky v okrese Uherské Hradiště.

V porovnání s loňským rokem došlo v kraji k nárůstu podílu úseků hodnoceným stavem „výborný", ale neubylo úseků hodnocených stupněm „havarijní". Oproti roku 2014 zaznamenaly určité zhoršení silnice II. třídy (z loňského hodnocení 2,93 na letošní 2,96), silnice III. třídy naopak vykázaly mírné zlepšení (z 3,89 na 3,84).

V havarijním stavu je v celém kraji 40 % (713 km) silnic II. a III. třídy a ve stavu nevyhovujícím je 20 % (356 km). Celkem je ve Zlínském kraji 60 % (1 061 km) silnic II. a III. třídy, které vyžadují bezprostřední provedení údržby nebo opravy.

V kraji je evidováno 241 kilometrů silnic II. a III. třídy ve výborném stavu (1) a 278 kilometrů ve stavu dobrém (2), to je 30 procent silniční sítě v majetku kraje.

 

Stav povrchu vozovek 2015 - graficky

graf

Stav povrchu vozovek 2015 - tabulkový přehled

OkresVýborný
[km]
Dobrý
[km]
Vyhovuj.
[km]
Nevyhov.
[km]
Havarij.
[km]
Celkem
[km]
Průměrné
hodnocení
Kroměříž 82 91 32 94 207 506 3,50
Uherské Hradiště 27 76 47 100 144 395 3,66
Vsetín 70 35 44 67 172 388 3,61
Zlín 63 76 49 94 189 471 3,57
Celkem 241 278 172 356 713 1 760 3,58

 

Pozn.: Jednotkové rozdíly v součtech řádků a sloupců jsou způsobeny zaokrouhlováním údajů v metrech.

 

Vývoj stavu povrchu vozovek v kraji za posledních sedm let

Graf - vývoj 2009 - 2015

 

 


Stránka byla naposledy aktualizována: 08.10.2015, Počet přístupů: 1014, Tisk stránky


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS