provoz 2016 | ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Využití provozních prostředků 2016

 

Tabulka 1: Opravy a běžná údržba nemovitého majetku

 

Specifikace činnosti Skuteč. 2015 [tis. Kč] Plán 2016 [tis. Kč]
Běžná údržba silnic - zimní údržba 83 139 90 000
Běžná údržba silnic - lokální vysprávky vozovek 70 798 65 000
Běžná údržba silnic - letní údržba příslušenství silnic a dopravního znač. 67 851 64 188
Obnova povrchů vozovek a souvislá údržba (velké opravy) 18 353 17 065
Obnova povrchů vozovek a souvislá údržba (malé opravy) 1 238 1 285
Opravy a stavební údržba mostů (velké opravy) 3 815 5 000
Opravy a stavební údržba mostů (malé opravy) 2 223 3 000
Obnova dopravního značení silnic (velké opravy) 2 712 3 000
Obnova dopravního značení silnic (malé opravy) 526 500
Opravy příslušenství silnic (velké opravy) 2 781 2 699
Opravy příslušenství silnic (malé opravy) 7 148 4 000
Opravy silničního přílušenství po dopravních nehodách 836 900
Finanční spoluúčast ZK na akce SFDI (velké opravy) 14 407 16 312
Finanční spoluúčast ZK na akce SFDI (malé opravy) 0 0
Opravy silnic ve vlastnictví ZK z rozpočtu SFDI 81720 108 745
C E L K E M  opravy a běžná údržba nemovitého majetku 357 547 381 694
Pasportizace majetku a služby 1 335 1 400
C E L K E M 358 882 383 094

 

Tabulka 2: Odpisy majetku a provoz ŘSZK

 

Specifikace činnosti Skuteč. 2015 [tis. Kč] Plán 2016 [tis. Kč]
Odpisy silničního majetku 88 094 95 546
Majetková správa vč. nákladů na platy a zákonné odvody 32 808 28 893
C E L K E M 120 902 124 439

 

 

 


Skuteč. 2015 [tis. Kč]Plán 2016 [tis. Kč]
CELKEM využití provozních prostředků ŘSZK 479 784 507 533

 

 

 


Stránka byla naposledy aktualizována: 25.02.2016, Počet přístupů: 838, Tisk stránky


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS