stav vozovek | ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Hodnocení stavu povrchu vozovek
II. a III. třídy ve Zlínském kraji

Ředitelství silnic Zlínského kraje zadává v každém roce specializované firmě vyhodnocení stavu povrchu silnic II. a III. třídy. Předpokladem k dobrému dlouhodobému hospodaření se sítí silnic je totiž dostatek informací o stavu vozovek, jeho pravidelné vyhodnocování a následná tvorba plánů údržby a oprav. Tyto informace a podklady pro všechny úrovně správy sítě silnic je schopen poskytnout systém RoSy® PMS prostřednictvím jednotlivých programových modulů systému. Prvním krokem k sestavení podkladů pro plán údržby a oprav je sledování vozovek - sběr poruch povrchu vozovek.

Sběr poruch se řídí technickými podmínkami TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek (schváleno MD ČR - č. j. 17861/96-230 s účinností od 1. dubna 1997) - a TP 87 - Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek (schváleno MD ČR - OPK pod č. j. 24908/96-120 s účinností od 1. února 1997). Oba tyto předpisy prošly v roce 2009 procesem novelizace a od 1. 3. 2010 platí jejich novelizované verze.

Sběr poruch pro potřeby sledování stavu povrchu vozovek v rámci MSHV RoSy® PMS se provádí metodou "pomalu jedoucího vozidla" se záznamem dat do počítače. Vozidlo je vybaveno výstražným zařízením, snímačem ujeté vzdálenosti napojeným na tachometr automobilu a na notebook. Přesnost takto měřené délky lze měřit na 0,1 metru s přípustnou chybou zařízení 1m/1km.

Stupnice hodnocení

 

Přehled všech silnic ve Zlínském kraji v rozčlenění podle tříd a okresů

 


Stránka byla naposledy aktualizována: 12.02.2014, Počet přístupů: 2105, Tisk stránky


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS