Jestřabice - hr. kr. | ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Silnice II/432: Jestřabice – hranice Zlínského a Jihomoravského kraje

Mezi obcí Jestřabice a hranicí Zlínského a Jihomoravského kraje bude rekonstruována silnice II/432 v celkové délce 1 505 metrů, šířka komunikace se sjednotí na 6,5 metru. Odvodnění bude řešeno příčným a podélným spádováním komunikace na terén nebo do pravostranného rigolu. Součástí zajištění odvodnění bude výstavba 4 nových propustků z plastových trub.

Celkové náklady: 42,188 milionu korun. Předpokládaný termín realizace: září 2021 – prosinec 2022.

 


Stránka byla naposledy aktualizována: 20.07.2021, Počet přístupů: 709, Tisk stránky


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS