provoz 2010 | ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Využití provozních prostředků 2010

  

Specifikace činnosti Skuteč. 2010 [tis. Kč]
Běžná údržba silnic - zimní údržba 130 216
Běžná údržba silnic - lokální vysprávky vozovek 61 732
Běžná údržba silnic - letní údržba příslušenství silnic a dopravního značení 62 622
Opravy úseků silnic (průtahy obcemi dle PD, recyklace apod.) 3 041
Plošné vysprávky silnic (asfaltobetonové koberce) 38 387
Souvislá údržba vozovek (udržovací nátěry, mikrokoberce) 15 956
Opravy a stavební údržba mostů 9 736
Obnova dopravního značení silnic 4 486
Opravy odvodnění silnic (vpustě, propustky) 6 092
Opravy ostatního příslušenství (sesuvy, zdi, svodidla, zábradlí, aj.) 2 542
Opravy silničního příslušenství po dopravních nehodách 938
Odstranění následků povodní 2009 5 755
Odstranění následků povodní 2010 12 268
Pasportizace majetku a služby 549
C E L K E M 354 320

 


Stránka byla naposledy aktualizována: 30.03.2011, Počet přístupů: 1325, Tisk stránky


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS