sazebník úhrad | ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

 

Kopírování na kopírovacích strojích – černobílé kopie :

Formát A4 a menší jednostranně

 1 Kč/strana

Formát A4 a menší oboustranně

 2 Kč/dvojstrana

Formát A3 jednostranně

 2 Kč/strana

Formát A3 oboustranně

 4 Kč/dvojstrana

Formát A2 jednostranně

 4 Kč/strana

Formát A2 oboustranně

 8 Kč/dvojstrana

 

 

Kopírování na kopírovacích strojích – barevné kopie :

Formát A4 a menší jednostranně

 2 Kč/strana

Formát A4 a menší oboustranně

 4 Kč/dvojstrana

Formát A3 jednostranně

 4 Kč/strana

Formát A3 oboustranně

 8 Kč/dvojstrana

Formát A2 jednostranně

 8 Kč/strana

Formát A2 oboustranně

16 Kč/dvojstrana

 

 

Kopírování na technické nosiče dat :

 

kompaktní disk (CD s papírovým obalem)

 10 Kč/ks

DVD (s papírovým obalem)

 15 Kč/ks

Videozáznam (DVD s papírovým obalem)

 15 Kč/ks

 

Náklady na poštovní služby ani balné se neúčtují.

 

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací :

osobní náklady za každou započatou hodinu vyhledávání

200 Kč/hod/1 osoba

 

 

Licenční odměna :

 

Je-li licenční odměna sjednána v licenční smlouvě podle § 14a odst. 1 zákona a není-li její výše stanovena zvláštním právním předpisem, určuje se její výše stejně jako výše úhrady podle tohoto sazebníku

 

 

Zásady stanovení úhrady

  1. Výše úhrady se stanoví v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů na pořízení kopií, opatření technických nosičů dat, odeslání informací žadateli a mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.
  2. Náklady, které nepřesáhnou 100,- Kč, nejsou požadovány.

Tento sazebník byl schválen ředitelem organizace.

 


Stránka byla naposledy aktualizována: 24.05.2011, Počet přístupů: 1145, Tisk stránky


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS