Topolná | ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Silničáři plánují u Topolné přestavbu mostu za 28 milionů

Hodnocení veřejné zakázky s názvem „Silnice III/49724 – Topolná, most ev. č. 49724-2“ dokončovali v prosinci roku 2019 pracovníci Ředitelství silnic Zlínského kraje. „Půjde o naši první novou investiční akci na krajské silniční síti připravenou pro zahájení v roce 2020,“ uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Silničáři chystají na trase mezi Napajedly a Topolnou přestavbu mostu přes vodní tok Burava. Původní nevyhovující most bude odstraněn a nahrazen novým mostem o délce přemostění 6,55 metru a volné šířce 7,50 metru. Nosnou konstrukci nového mostu bude tvořit monolitický železobetonový rám, založený na železobetonových pilotách. Stavbou se zlepší také bezpečnostní parametry této krajské komunikace III. třídy, neboť zde dojde k úpravě nepřehledného a nevyhovujícího prostorového uspořádání navazujících úseků silnice před a za mostem v celkové délce 317 metrů. Vhodně upraveno bude rovněž napojení blízké účelové komunikace a sjezdy k přilehlým nemovitostem. Nezapomene se ani na úpravu koryta vodního toku.

„Předpokládáme, že stavba by se mohla realizovat v období od března do konce roku 2020. Odhadované náklady činí asi 28 milionů korun (vč. DPH),“ přesnil ředitel Bronislav Malý.

 


Stránka byla naposledy aktualizována: 19.12.2019, Počet přístupů: 4317, Tisk stránky


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2011 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS