Pitín | ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Silnice II/495: Pitín, most ev. č. 495-035

Předmětem akce bude kompletní přestavba silničního mostu ev. č. 495-035 přes vodní tok Kolelač, mezi Pitínem a Hrádkem na Vlárské dráze, který je místní částí města Slavičín. Realizovány budou také stavební úpravy navazujících částí silnice č. II/495, v celkové délce 90 metrů. Stávající most bude odstraněn a na jeho místě postaven nový most s ocelovou montovanou konstrukcí z vlnitých plechů. Na mostě bude osazeno ocelové silniční zábradlí. Součástí akce bude také odvodnění mostu a opevnění svahu a koryta vodního toku. Stavba bude probíhat za nepřerušeného provozu. Doprava bude převedena po provizorní objízdné komunikaci umístěné vlevo podél silnice, řízena bude kyvadlově semafory. Vodní tok bude provizorně zatrubněn.

Celkové náklady (včetně projektové přípravy a majetkoprávního vypořádání): 18,574 milionu korun. Předpokládaný termín realizace: duben 2019 – červen 2020.

 


Stránka byla naposledy aktualizována: 13.02.2019, Počet přístupů: 2984, Tisk stránky


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2011 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS