Zlín, Vršava | ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Silnice III/495: Uherský Ostroh

Jde o stavební úpravu silnice II/495 v průjezdním úseku města Uherský Ostroh. Začátek řešeného úseku je situován za mostem ev. č. 495-007 a konec úpravy se nachází před křižovatkou se silnicí I/55. Celková délka řešeného úseku je 657 metrů.

V místech rozšíření vozovky a překopů nutných pro vybudování nových dešťových vpustí bude provedena nová konstrukce vozovky a v celém úseku bude provedena obnova asfaltových vrstev v celé šířce vozovky. Součástí stavby bude výstavba zastávkového pruhu pro osobní linkovou dopravu, vodorovné a svislé dopravní značení.

V souběhu se stavbou silnice v průjezdním úseku města Uherský Ostroh bude probíhat stavba zajišťovaná a financovaná městem. Předmětem této stavby bude stavební úprava připojení místních komunikací, sjezdů k přilehlým nemovitostem, obnova stávajících a doplnění nových chodníků, vybudování stezky pro chodce a cyklisty, parkovací plochy a přeložka veřejného osvětlení.

 


Stránka byla naposledy aktualizována: 29.01.2020, Počet přístupů: 4036, Tisk stránky


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2011 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS