Zlámanec | ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Silnice III/49711: Zlámanec

Předmětem akce je statické zajištění silnice III/49711 a navazujících svahů v obci Zlámanec, v celkové délce úseku 191 metrů. Začátek řešeného úseku je na začátku obce Zlámanec, konec je před mostem ev. č. 49711-1. Stavební úpravy budou zahrnovat úpravy směrových i výškových poměrů části silnice, zajištění silnice opěrnou pilotovou zdí, zajištění svahu nad silnicí zárubní pilotovou zdí, stabilizaci zbývající části svahu v místě napojení polní cesty. Součástí akce budou také stavební úpravy připojení polní cesty, sjezdů k nemovitostem, přeložky kanalizace, nadzemního vedení nízkého napětí, veřejného osvětlení a stavební úpravy vodovodní přípojky, sdělovacího vedení CETIN a plynovodu. Stavební úpravy silnice budou probíhat po polovinách šířky vozovky.

 


Stránka byla naposledy aktualizována: 29.01.2020, Počet přístupů: 4209, Tisk stránky


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2011 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS