Tučapy | ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Silnice III/49010: Tučapy, mostní objekt

Stavba řeší kompletní přestavbu propustku na silniční železobetonový most, v délce 14 metrů, převádějící silnici č. III/49010 přes Rymický potok v obci Tučapy (místní části města Holešov). Na levé římse mostu bude umístěn chodník, osazeno ocelové mostní zábradlí a upraveny navazující úseky silnice III/49010 v celkové délce 38 metrů. Součástí akce bude také odvodnění mostu, zpevnění dna potoku pod mostem i přilehlých břehů, nové vodorovné a svislé dopravní značení a přeložka vodovodu i veřejného osvětlení. Po dobu stavby bude pro vozidla nad 12 tun vyznačena objízdná trasa. Pro ostatní vozidla bude vybudována provizorní komunikace včetně provizorního přemostění.

Celkové náklady (včetně projektové přípravy a majetkoprávního vypořádání): 10,429 milionu korun. Předpokládaný termín realizace: duben 2019 – červen 2020.

 


Stránka byla naposledy aktualizována: 13.02.2019, Počet přístupů: 2463, Tisk stránky


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2011 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS