Zlín-Štípa | ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

SILNICE III/4915: ZLÍN-ŠTÍPA, ULICE ZÁMECKÁ

Popis prací

Předmětem díla je rekonstrukce silnice III/4915 v průjezdním úseku města Zlín, místní části Štípa, ulice Zámecká, v délce cca 1 003 m. Začátek úseku je cca 65 m od křižovatky se silnicí III/4911 a konec je situován ve staničení km cca 1,068 před křižovatkou se silnicí III/4912. Rekonstrukce spočívá v šířkové úpravě komunikace na 6,5 m mezi obrubami, kryt vozovky bude uzavřen obrusnou vrstvou z ACO 11 o tloušťce 50 mm. Vozovka je navržena v kategorii MO2 7,5/50. Součástí rekonstrukce je přestavba stávajícího propustku. Nově bude provedeno odvodnění a svislé a vodorovné dopravní značení.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma SMO, a. s., Otrokovice. Smluvní cena za tuto zakázku činí 9,263 milionu korun (vč. DPH). Silniční stavba bude financována Zlínským krajem. Stavební práce budou zahájeny 1. dubna 2018 a ukončeny do 15. října 2018.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky Zámecké ulice.

 


Stránka byla naposledy aktualizována: 21.02.2018, Počet přístupů: 1978, Tisk stránky


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2011 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS