provoz 2012 | ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Využití provozních prostředků 2012

 

Tabulka: Plán oprav a údržby silnic II. a III. třídy na rok 2012

 

Specifikace činnosti Skuteč. 2011 [tis. Kč] Plán 2012 [tis. Kč]
Běžná údržba silnic - zimní údržba 79 375 113 000
Běžná údržba silnic - lokální vysprávky vozovek 76 247 59 000
Běžná údržba silnic - letní údržba příslušenství silnic a dopravního značení 77 396 63 000
Opravy silnic (průtahy obcemi dle PD, recyklace apod.) 8 106 9 000
Obnova povrchů silnic (asfaltobetonové koberce) 29 140 27 000
Souvislá údržba vozovek (udržovací nátěry, mikrokoberce) 15 714 15 000
Opravy a stavební údržba mostů 10 693 11 000
Obnova dopravního značení silnic 3 986 5 000
Opravy příslušenství silnic (odvodnění, sesuvy, svodidla, zdi aj.) 17 648 11 462
Opravy silničního příslušenství po dopravních nehodách 1 167 1 000
Odstranění následků povodní 4 646 0
Pasportizace majetku a služby 816 1 000
C E L K E M 323 934 315 462

 

 


Související téma

Využití provozních prostředků 2011
Využití provozních prostředků 2010

 


Stránka byla naposledy aktualizována: 17.01.2013, Počet přístupů: 893, Tisk stránky


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS