provoz 2013 | ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Využití provozních prostředků 2013

 

Tabulka 1: Opravy a běžná údržba nemovitého majetku

 

Specifikace činnosti Skuteč. 2012 [tis. Kč] Plán 2013 [tis. Kč]
Běžná údržba silnic - zimní údržba 90 470 105 000
Běžná údržba silnic - lokální vysprávky vozovek 73 666 67 000
Běžná údržba silnic - letní údržba příslušenství silnic a dopravního znač. 70 917 58 000
Opravy silnic (průtahy obcemi dle PD, recyklace apod.) 4 801 3 000
Obnova povrchů silnic (asfaltobetonové koberce) 29 797 20 000
Souvislá údržba vozovek (udržovací nátěry, mikrokoberce) 16 281 12 000
Opravy a stavební údržba mostů 11 243 10 000
Obnova dopravního značení silnic 8 446 5 300
Opravy příslušenství silnic (odvodnění, sesuvy, svodidla, zdi aj.) 17 006 10 109
Opravy silničního příslušenství po dopravních nehodách 905 900
Odstranění následků povodní 0 0
Náklady na přípravu staveb a služby 903 700
C E L K E M 324 435 292 009

 

Tabulka 2: Odpisy majetku a provoz ŘSZK

 

Specifikace činnosti Skuteč. 2012 [tis. Kč] Plán 2013 [tis. Kč]
Odpisy silničního majetku 69 279 62 500
Majetková správa vč. nákladů na platy a zákonné odvody 28 481 28 500
C E L K E M 97 760 91 000

 

 

 


Skuteč. 2012 [tis. Kč]Plán 2013 [tis. Kč]
CELKEM využití provozních prostředků ŘSZK 422 195 383 009

 


Související téma

Využití provozních prostředků 2012
Využití provozních prostředků 2011
Využití provozních prostředků 2010

 


Stránka byla naposledy aktualizována: 17.01.2013, Počet přístupů: 917, Tisk stránky


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS