rozpočet 2012 | ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje

Rozpočet pro rok 2012

Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0581/Z18/11 dne 14. prosince 2011 schválilo rozpočet Zlínského kraje na rok 2012. V rámci rozpočtu Zlínského kraje zastupitelé schválili příspěvek a investiční dotaci příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje:

Předmětem činnosti příspěvkové organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje je zajištění přípravy a financování výstavby, modernizace a rekonstrukce pozemních komunikací II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství, jakož i zajištění běžných oprav a údržby silniční sítě. Dalším významným úkolem je výkon majetkového správce, který spočívá v ochraně silničního majetku Zlínského kraje před vnějšími vlivy.

Příspěvek na provoz z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2012 je 414 130 tis. Kč.

Částka 316 212 tis. Kč, tj. 76 % z příspěvku na provoz, je určena na zajištění zimní a letní údržby a drobných oprav na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji. Další významnou nákladovou položkou v rozpočtu jsou náklady na odpisy svěřeného majetku – celkem 70 194 tis. Kč (cca 17 %). Zbývajících 27 724 tis. Kč tvoří náklady na zajištění majetkové správy a provozu organizace (vč. prostředků na platy zaměstnanců organizace a zákonné odvody).

Zřizovatel – Zlínský kraj - poskytne v roce 2012 příspěvkové organizaci investiční dotaci ve výši 165 000 tis. Kč, což je o 40 mil. Kč více než skutečnost roku 2011.

Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele je určena na přípravu, zabezpečení a realizaci výstavby a modernizace silniční sítě ve vlastnictví zřizovatele. Finanční prostředky z této dotace budou použity na financování:

V roce 2012 se plánuje čerpání prostředků na investiční stavby v celkovém objemu cca 440 mil. Kč. Jde o částku, která se skládá z dotace od zřizovatele  (165 mil. Kč), z odpisů silničního majetku (70 mil. Kč), převodu nedočerpaných investic v roce 2011 a předpokládaného čerpání dotací z fondů EU (170 mil. Kč na 4 stavby).

Z prostředků EU, tentokrát z programu přeshraniční spolupráce, by měla být podpořena významná rekonstrukce silnice III/50736 u Nedašovy Lhoty. Další stavby mimo ROP jsou plně hrazeny z investiční dotace Zlínského kraje.

Šipka Investiční stavby realizované v roce 2012
Šipka Využití provozních prostředků v roce 2012

 

 


 

Související téma

Rozpočet pro rok 2011
Rozpočet pro rok 2010
Rozpočet pro rok 2009
Rozpočet pro rok 2008
Zdroje financování ŘSZK
Čerpání prostředků v minulých letech

 


Stránka byla naposledy aktualizována: 17.01.2013, Počet přístupů: 1017, Tisk stránky


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2018 | Zapnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS