ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje





Silničáře trápí další sesuv – v blízkosti Luhačovic

30.05.2016 08:03

Luhačovice - Na silnici II/492 mezi Luhačovicemi a Biskupicemi se koncem letošního dubna objevily semafory a motoristé mohou tímto úsekem projíždět střídavě jen v jednom jízdním pruhu. Důvodem je ohrožení silničního tělesa v důsledku odplavení velkého množství zeminy blízkým potokem. Ředitelství silnic Zlínského kraje plánuje opravu ještě v tomto roce.

Pohled od potoka na sesuvem obnaženou opěrnou zeď silnice /foto:RSZK

Silničáři se věnovali opravě sesuvu půdy, který zasahoval do silnice II/492 mezi Luhačovicemi a Biskupicemi, už v roce 2006. Vybudovali zde betonovou pilotovou stěnu včetně dosypání násypového tělesa směrem k řece Šťávnici. „Meandrující tok však postupně odebíral zeminu ze svahu, až došlo k obnažení pilotové stěny. Její statika je tím ohrožena. Geolog nám proto doporučil, abychom alespoň z jednoho jízdního pruhu, bližšího k pilotové stěně a potoku, vyloučili silniční provoz a snížili otřesy způsobované dopravou. Proto nyní platí v tomto úseku částečná uzavírka a vozidla se musí střídat v jízdě ve vzdálenějším jízdním pruhu," popsal situaci ředitel ŘSZK Ing. Bronislav Malý. K poškození vozovky zde zatím nedošlo.

Silničáři už intenzivně pracují na tom, aby se vzniklý problém vyřešil. „Jednáme s generálním ředitelstvím Povodí Moravy, které je správcem potoka. Připravuje se společné řešení, kdy po Povodí Moravy požadujeme provést opevnění břehu potoka a my přidáme do pilotové stěny pro zvýšení její stability osmnáct kusů tzv. trvalých zemních kotev, částečně dosypeme zeminu a upravíme terén mezi potokem a pilotovou stěnou," uvedl Bronislav Malý.

ŘSZK již pro tuto havarijní stavební akci zadalo zpracování projektové dokumentace. V současné době se předpokládá, že náklady pro ŘSZK se budou pohybovat kolem osmi milionů korun. Stavební úpravy by měla být realizovány letos ještě do začátku zimního období.

 

 


Počet přístupů: 3736, Tisk stránky



Uzavírky, objížďky

Letní pohotovost, kontakty

IROP (2014-2020)

ROP (2007-2013)

Stavby SROP

Evropský fond solidarity

Logo SFDI



Aktuality na Váš e-mail

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj email.

 


Návštěvnost stránek

TOPlist

 


ŘSZK - Ředitelství silnic Zlínského kraje | 2011 | Vypnout grafiku | Mapa webu | Code by PCHweb.cz | RSS