Byl obnoven silniční průtah v centru Bohuslavic u Zlína

Bohuslavice u Zlína - Nepříjemné dopravní omezení v podobě světelné signalizace zmizelo v září ze silnice II/490 v Bohuslavicích u Zlína. Více než půlkilometrová část silničního průtahu byla kompletně rekonstruována. Plánovaný termín ukončení stavby byl dodržen.

Předmětem díla v Bohuslavicích u Zlína byla stavební úprava vozovky silnice II/490 v průjezdním úseku obce. Silniční stavba začíná u dopravní značky „Začátek obce“ ve směru od Zlína, konec se nachází před křižovatkou v centru obce. Celková délka rekonstruovaného úseku je 663 metrů. Součástí stavby byla rovněž stavební úprava mostů ev. č. 490-017 a ev. č. 490-018.

Silničáři sanovali trhliny v původním silničním tělese a položili nové živičné vrstvy o celkové síle 100 milimetrů. Šířka vozovky byla sjednocena mezi obrubami na 7 metrů s normovým rozšířením ve směrových obloucích. Součástí stavby byla stavební úprava dvou mostů včetně úpravy koryta potoka. Bylo obnoveno odvodnění vozovky pomocí uličních vpustí zaústěných do kanalizace. Na začátku stavby byl obnoven levostranný silniční příkop včetně tzv. horské vpusti, zaústěné do původní kanalizace. Došlo také ke stavební úpravě oboustranných zastávkových pruhů osobní linkové dopravy. Bylo obnoveno svislé a vodorovné dopravní značení a osazeno silniční svodidlo.

Stavební úprava silnice byla realizována souběžně se stavbou zajišťovanou a financovanou obcí Bohuslavice u Zlína. Předmětem investice obce byla stavební úprava pravostranného chodníku a úprava nástupní plochy u levostranného zastávkového pruhu osobní linkové dopravy s osazením nového přístřešku pro cestující, úprava napojení místních komunikací a účelové komunikace včetně propustku pod ní, úprava nájezdů a sjezdů na přilehlé nemovitosti, vegetační úpravy a další související stavební úpravy.

Zhotovitelem stavby byla firma KKS, spol. s r.o., Zlín. Konečná cena za tuto zakázku činí 21,708 milionu korun (vč. DPH). Stavební práce a dopravní omezení začaly v polovině března tohoto roku. Stavba probíhala za částečné uzavírky s řízením provozu světelnou signalizací a pro vozidla o hmotnosti nad 7,5 tuny byla stanovena objízdná trasa.

Co se udělalo na silnicích v Bohuslavicích v posledních letech

Ředitelství silnic Zlínského kraje realizovalo v minulých letech v Bohuslavicích u Zlína několik dalších investičních silničních staveb v celkové hodnotě bezmála 58 milionů korun:

  • v roce 2014 - rekonstrukce silnice mezi Březnicí a Bohuslavicemi v délce 2 536 metrů v hodnotě 18,1 milionu korun,
  • v roce 2014 - rekonstrukce silnice mezi obcí Šarovy a Bohuslavicemi u Zlína v délce 1 673 metrů v hodnotě 11,5 milionu korun,
  • v roce 2017 - rekonstrukce křižovatky silnic II/490, II/497 a III/4972 v centru Bohuslavic s celkovou délkou upravených vozovek 560 metrů a v hodnotě 9,6 milionu korun,
  • v letech 2020-2021 - rekonstrukce části průtahu od centra obce směrem na Šarovy v délce 1,3 kilometru a v hodnotě 18,5 milionu korun.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.