Část silnice z Bystřice na Bílavsko je po rekonstrukci, další úsek přijde na řadu v roce 2024

Bystřice pod Hostýnem - Šestisetmetrový úsek kvalitní opravené komunikace byl zprovozněn v průtahu Bystřice pod Hostýnem ve směru na Holešov. Jde o silnici II. třídy č. 438. Ředitelství silnic Zlínského kraje za rekonstrukci zaplatilo přes 23 milionů korun.

Předmětem díla byla stavební úprava silnice II/438, z převážné části v intravilánu města Bystřice pod Hostýnem, v délce 600 metrů. Úsek začíná zhruba 15 metrů od křižovatky s místní komunikací (ul. Na Domově), končí 100 metrů za dopravní značkou „konec obce“. Součástí stavby byla také stavební úprava mostního objektu ev. č. 438-011.

Na rekonstruovaném úseku silnice došlo k obnově živičných vrstev v tloušťce 150 milimetrů, včetně lokálních sanací dalších vrstev vozovky. Šířka silnice byla sjednocena na sedm metrů mezi obrubami, mimo úseky s odbočovacími pruhy. Vodorovným dopravním značením byly vyznačeny levostranné odbočovací pruhy na místní komunikaci, k čerpací stanici pohonných hmot, na účelovou komunikaci k areálu SÚS a na sjezd k novému obchodnímu centru. Odvodnění vozovky v intravilánovém úseku bylo řešeno pomocí zrekonstruovaných, přemístěných nebo doplněných uličních vpustí připojených do kanalizace. V extravilánovém úseku bylo odvodnění vozovky zajištěno pomocí žlabu z betonových tvárnic a silničních příkop.

Stavební úprava mostu ev. č. 438-011 spočívala v rekonstrukci mostního svršku, v doplnění a přespárování kamenného zdiva opěr, v sanaci železobetonových úložných prahů a krajních nosníků, v odstranění nánosů a vegetace pod mostem a obnovení vyplaveného opevnění dna toku.

Součástí stavby bylo rovněž vybudování ostrůvku v místě pro přecházení, výměna původních obrub podél silnice za nové, úprava připojení levostranné účelové komunikace, vybudování podélného odstavného pruhu v místě zúžení vozovky, úprava připojení místních a účelových komunikací a zpevněných ploch, úprava nájezdů a sjezdů na přilehlé nemovitosti, vegetační úpravy. Bylo obnoveno vodorovné a svislé dopravní značení.

Během realizace stavby byl zjištěn lokálně horší stav podkladní vrstvy silnice, než předpokládal projekt. Poškozené úseky kanalizace bylo zapotřebí nahradit novým vedením. Havarijní stav hydroizolace mostu vyžadoval rozsáhlejší opravu objektu. Cena zakázky se proto z důvodu nutných víceprací zvýšila oproti původní vysoutěžené částce o necelé čtyři miliony korun.

Zhotovitelem stavby byla firma COLAS CZ, a.s., Praha. Konečná cena za tuto zakázku činí pro Ředitelství silnic Zlínského kraje 23,178 milionu korun (včetně DPH).

Stavební práce na této investici začaly koncem července 2023 a probíhaly za částečné uzavírky po polovinách šířky vozovky s řízením dopravy pomocí mobilního semaforového zařízení.

Co se připravuje

„V roce 2024 zahájíme rekonstrukci navazujícího úseku silnice II/438 směrem na Bílavsko v délce 3,5 kilometru. Bude to samostatná nová stavba, která je zařazena do programu IROP, takže máme možnost jejího spolufinancování z fondů EU. V současné době už je na tuto stavbu uzavřena smlouva o dílo. Náklady dosáhnou částky 235,6 milionu korun,“ informoval ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

 

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.