Lidé i technika pro zimní údržbu silnic budou od 1. listopadu v pohotovosti

Zlínský kraj - Před novým obdobím zimní údržby silnic, které začíná 1. listopadu a trvá do 31. března, silničáři připravují techniku, doplňují sklady posypových materiálů, vytvářejí rozpisy služeb pracovníků a prověřují dohodnuté kanály pro předávání informací.

Zimní údržba na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji bude zajišťována na základě uzavřených smluvních vztahů mezi Ředitelstvím silnic Zlínského kraje a „Sdružením SÚS 2022“. Na území jednotlivých okresů pak budou údržbu realizovat následující členové sdružení: Kroměříž – SÚS Kroměřížska, s. r. o., Uherské Hradiště – SÚS Slovácka, s. r. o., Vsetín – SÚS Valašska, s. r. o., a Zlín – SÚS Zlínska, s. r. o.

Zimní údržba na silnicích I. třídy ve Zlínském kraji bude prováděna na základě uzavřených smluvních vztahů mezi Ministerstvem dopravy ČR, resp. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, a jednotlivými společnostmi Správa a údržba silnic s. r. o. a firmou AVE odpadové hospodářství, a. s.

Základním předpisem pro zabezpečení zimní údržby komunikací jsou plány zimní údržby silnic, které byly projednány s rozhodujícími orgány a organizacemi: Policií ČR, úřady obcí s rozšířenou působností a dalšími subjekty. Součástí dokumentace jsou i získané výjimky z podmínek v chráněných krajinných oblastech a pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů pro chemický posyp na některých trasách v těchto územích.                                                            

Na krajských silnicích bude letos chemický posyp (solení) uplatňován na 771,3 kilometru dopravně nejzatíženějších silnic (46 % udržovaných silnic), inertními posypy (kamennou drtí) bude udržováno 910,8 kilometru (54 %).

Celkem 90,8 kilometru silnic III. třídy s malým dopravním významem (5 % krajských silnic) se v zimě neudržuje. Tyto úseky jsou opatřeny svislým dopravním značením, které řidiče na neudržovaný úsek předem upozorní. Úseky silnic bez zimní údržby stanovila Rada Zlínského kraje nařízením č. 3/2021 ze dne 7. 6. 2021.

Časové limity a odpovědnost

Pro účely zimní údržby jsou silnice rozděleny do tří skupin či pořadí podle jejich dopravního významu. U každého pořadí platí jiné zákonné časové limity pro odstranění závad ve sjízdnosti. Pro silnice zařazené v I. pořadí je lhůta pro obnovení sjízdnosti 3 hodiny, ve II. pořadí 6 hodin a ve III. pořadí 12 hodin. Podrobné mapy plánu zimní údržby silnic i s jejich zařazením do příslušného pořadí najdou motoristé na webu Ředitelství silnic Zlínského kraje.

Zásoby posypu a technika

Celkově bude v zimním období 2022–23 připraveno pro silnice II. a III. třídy na území Zlínského kraje 61 sypačů pro posyp vozovek i odstraňování sněhu pluhováním, 69 traktorových radlic, 34 nakladačů a 11 ks těžké techniky (sněhových fréz, grejdrů apod.). Při maximálním nasazení může být do zimní údržby silnic zapojeno až 296 pracovníků (včetně externích pracovníků).

Pro nové zimní období je na 14 skládkách připraveno pro posyp silnic II. a III. třídy 14 068 tun posypové soli a 18 911 tun kamenné drti.

Informovanost

Dispečinky zimní údržby budou držet po celé zimní období nepřetržitou službu. Směnový vedoucí sleduje vývoj počasí pomocí meteorologického systému METIS. Má přehled o místní předpovědi počasí i o vývoji povětrnostní situace v sousedních regionech. Dalším nemalým pomocníkem při rozhodování o výjezdu sypačů jsou automatizované meteostanice, které jsou instalovány u silnic na různých místech kraje. V současné době je jich v provozu na území Zlínského kraje 29, z toho 26 je umístěno u dálnic a silnic I. třídy a 3 u silnic II. třídy. Dále jsou u krajských silnic využívány čtyři monitorovací body s kamerami, které jsou taktéž napojeny na všechny dispečinky zimní údržby. Dispečeři dodávají informace také do celostátního informačního systému o sjízdnosti silnic, který provozuje Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Dispečinky zimní údržby SÚS

  • Kroměříž: 573 331 457, 602 507 964
  • Uherské Hradiště: 572 434 210, 739 052 869
  • Valašské Meziříčí: 571 611 686, 603 542 167
  • Zlín: 577 044 204, 602 436 601

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.