Motoristům slouží nový most přes trať u Valašských Příkazů

Valašské Příkazy - Velkou stavbu za 130 milionů korun dokončilo Ředitelství silnic Zlínského kraje na silnici III. třídy mezi Valašskými Příkazy a Študlovem. Byl zde postaven nový most přes železniční trať a napřímen přilehlý úsek silnice. Rozsáhlá stavba byla zahájena již na podzim roku 2021.

Předmětem díla byla přeložka silnice III/05746 v délce 360 metrů a stavba nového nadjezdu nad železniční tratí v nové poloze, odstranění části původní silnice včetně násypového tělesa a starého mostu ev. č. 05746-2 mezi obcemi Valašské Příkazy a Študlov. Původní most pocházel z roku 1928, kdy byla vybudována železnice z Horní Lidče do Bylnice.

Výškové řešení přeložky komunikace bylo přizpůsobeno požadavkům Správy železnic. Podmínkou bylo například zajištění průjezdního profilu pro vlaky o výšce 4,85 metru. Muselo být zajištěno nové připojení okolních účelových komunikací na silnici III. třídy a místní komunikace k vlakové zastávce.

Nový most ev. č. 05746-2 je dlouhý 74,81 metru. Má tři pole z prefabrikovaných předpjatých nosníků profilu „I“, které jsou spřaženy spojitou železobetonovou deskou. Volná šířka vozovky na mostě je 6,5 metru. Spodní stavba je vybudována z masivních monolitických opěr se zavěšenými křídly, podpěry jsou tvořeny pilíři na společném betonovém základě. Založení je hlubinné na vrtaných pilotách o průměru 900 milimetrů.

Součástí stavby byly rovněž přeložky inženýrských sítí, vedení nízkého napětí, veřejného osvětlení, sdělovacího vedení, vegetační úpravy, rekultivace, nové svislé dopravní značení a zabezpečovací zařízení. Bylo vybudováno nové připojení k železniční zastávce o délce 90 metrů a šířce 5 metrů s asfaltovou vozovkou a nové připojení blízké fotovoltaické elektrárny.

Zhotovitelem stavby byla firma STRABAG, a. s., Praha. Konečná cena za tuto zakázku činí 130,633 milionu korun (vč. DPH). Stavba byla spolufinancována Státním fondem dopravní infrastruktury. Stavební práce byly zahájeny 1. září 2021. Po určitou dobu zde platila úplná uzavírka silnice s objízdnou trasou přes Střelnou a Horní Lideč.

„Byla to specifická stavba. Nový most se postavil na jiném místě, než stál most původní, a navazující silnice byla napřímena. K podobným změnám směrového vedení komunikace dochází při naší investiční činnosti na silnicích II. a III. třídy spíše výjimečně. I po finanční stránce jde o jednu z našich největších staveb za poslední roky. Je to mimo jiné doklad skutečnosti, že se řádně staráme i o méně vytížené komunikace, které vedou v okrajových částech kraje do malých obcí. Původní most přes trať byl již ve špatném technickém stavu a vzniklo riziko, že bychom jej museli zcela uzavřít, takže by obyvatelé Študlova mohli používat jen méně vhodnou jedinou příjezdovou trasu po místní a účelové komunikaci přes Střelnou. Nastal by problém s veřejnou linkovou dopravou a celkovou dopravní obslužností obce,“ uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý. 

 

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.