Novou kvalitu získala silnice z Bělova do Žlutavy

Bělov, Žlutava - Více než jeden kilometr kvalitní silnice po rekonstrukci přibyl na krajské silniční síti na spojnici obcí Bělov a Žlutava ve zlínském okrese. Do úpravy silnice III. třídy zde Ředitelství silnic Zlínského kraje investovalo bezmála třicet milionů korun.

Předmětem díla byla stavební úprava silnice III/36740 v délce 1 280 metrů, částečně v extravilánu mezi obcemi Bělov a Žlutava a částečně v intravilánu obce Žlutava. V první části úseku (156 m) spočívala rekonstrukce silnice v rozšíření vozovky na šířku 5,5 metru. Byly odfrézovány původní asfaltové vrstvy v tloušťce 100 milimetrů, provedeny lokální vysprávky a byly položeny nové asfaltové vrstvy. Ve druhé části úseku (v délce 1 126 m), kde měla původní vozovka kryt pouze z penetračního makadamu, byly na základě výsledků diagnostiky realizovány lokální vysprávky výtluků asfaltovou směsí. Dále byla provedena obnova poškozených a deformovaných okrajů vozovky výměnou kompletní konstrukce vozovky včetně sanace zemní pláně. V celé šířce vozovky byla položena vyrovnávací ložná vrstva v tloušťce 50 milimetrů a obrusná vrstva v tloušťce 50 milimetrů. Vozovka je široká minimálně 5,50 metru, s rozšířením ve směrových obloucích.

Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno podélným a příčným spádem. V lesním úseku byly vybudovány tři nové propustky. Součástí stavby byla také stavební úprava sjezdů a napojení místních a účelových komunikací.

Nad rámec původního projektu muselo dojít během stavby k určitému navýšení plochy sanací konstrukce vozovky a bylo nutné rekonstruovat kanalizaci, protože ta původní byla poškozená a v kolizi s novými konstrukcemi.

Zhotovitelem stavby byla firma SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA se sídlem v Brně. Konečná cena za tuto zakázku činí 29,245 milionu korun (vč. DPH). Práce zhotovitele byly zahájeny začátkem května 2023 a probíhaly převážně za částečné uzavírky, kdy byl provoz řízen světelnou signalizací.

 

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.