Silnice do Zlínského kraje od Kyjova je po rekonstrukci

Koryčany-Jestřabice - Významnou silniční stavbu, spolufinancovanou Státním fondem dopravní infrastruktury, dokončilo Ředitelství silnic Zlínského kraje na silnici II/432 v úseku mezi Jestřabicemi a hranicí okresu Hodonín v Jihomoravském kraji. Motoristé zde získali 1,5 kilometru rekonstruované silnice, která nyní vyhovuje technickým normám a která se tak stala důstojným vjezdem do Zlínského kraje ve směru od města Kyjova.

Předmětem stavby, která byla zahájena již na přelomu srpna a září 2021, byla rekonstrukce silnice II/432 v extravilánu města Koryčany, místní části Jestřabice, v délce 1 505 metrů. Byla zde provedena sanace okrajů vozovky formou výměny konstrukce. Šířka zpevněné části vozovky byla sjednocena na 6,5 metru s normovým rozšířením ve směrových obloucích. Na vozovku navazují nově zřízené normové krajnice šířky 0,75 metru a v místech, kde jsou osazena svodidla, má krajnice šířku 1,5 metru. Rekonstrukce vozovky v novém šířkovém uspořádání byla realizována metodou recyklace zastudena. Položením nových živičných vrstev došlo k navýšení nivelety o 11 centimetrů. Odvodnění je zabezpečeno podélným a příčným sklonem vozovky a podélným rigolem se zpevněným dnem. Byly vybudovány čtyři nové propustky.

Součástí stavby bylo rovněž vybudování dvou nových autobusových zastávek, stavební úprava připojení lesních cest, náhradní výsadba za již pokácené stromy a křoviny, výměna a doplnění svislého a vodorovného dopravního značení.

Zhotovitelem stavby byla firma Metrostav Infrastructure, a. s., Praha. Konečná cena za tuto zakázku činí 30,525 milionu korun (vč. DPH). Stavba byla spolufinancována Státním fondem dopravní infrastruktury. Stavební práce byly zahájeny již na přelomu srpna a září 2021. V minulém roce byl realizován úsek v délce 500 metrů. Zbývající část silnice se rekonstruovala letos. Práce probíhaly za částečné uzavírky silnice po polovinách šířky vozovky s řízením dopravy pomocí světelné semaforové soupravy, pro vozidla o hmotnosti nad 7,5 tuny byla stanovena objízdná trasa.

„Silnici II/432, která vede od hranice Jihomoravského kraje do Kroměříže, postupně rekonstruujeme po jednotlivých úsecích jako jednu z důležitých dopravních tras už řadu let. Po realizaci tohoto úseku u Jestřabic můžeme říct, že je převážně ve výborném stavu,“ uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý. Od roku 2010 zde ŘSZK nechalo rekonstruovat 13 úseků o celkové délce 23,4 kilometru a finančním objemu 323 milionů korun.

 

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.