Začala sezona zimní údržby silnic. Dispečinky drží pohotovost

Zlínský kraj - Před novým obdobím zimní údržby silnic, které začalo 1. listopadu a trvá do 31. března, silničáři připravovali techniku, doplňovali sklady posypových materiálů, vytvářeli rozpisy služeb pracovníků a prověřovali dohodnuté komunikační kanály pro předávání informací.

Zimní údržba na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji bude zajišťována na základě uzavřených smluvních vztahů mezi Ředitelstvím silnic Zlínského kraje a „Sdružením SÚS 2022“. Na území jednotlivých okresů pak budou údržbu realizovat následující členové sdružení: Kroměříž – SÚS Kroměřížska, s. r. o., Uherské Hradiště – SÚS Slovácka, s. r. o., Vsetín – SÚS Valašska, s. r. o., a Zlín – SÚS Zlínska, s. r. o.

Zimní údržba na silnicích I. třídy ve Zlínském kraji bude prováděna na základě uzavřených smluvních vztahů mezi Ministerstvem dopravy ČR, resp. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, a jednotlivými společnostmi Správa a údržba silnic, s. r. o., a firmou AVE odpadové hospodářství, a. s.

Základním předpisem pro zabezpečení zimní údržby komunikací jsou plány zimní údržby silnic, které byly projednány s rozhodujícími orgány a organizacemi: Zlínským krajem, Policií ČR, úřady obcí s rozšířenou působností a dalšími subjekty. Součástí dokumentace jsou i získané výjimky z podmínek v chráněných krajinných oblastech a pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů pro chemický posyp na některých trasách v těchto územích.                                                            

Na krajských silnicích bude letos chemický posyp (solení) uplatňován na 813,2 kilometru dopravně nejzatíženějších silnic (48 %), inertními posypy (kamennou drtí) bude udržováno 873,5 kilometru (52 %).

Celkem 90 kilometru silnic III. třídy s malým dopravním významem (5 % krajských silnic) se v zimě neudržuje. Tyto úseky jsou opatřeny svislým dopravním značením, které řidiče na neudržovaný úsek předem upozorní. Úseky silnic bez zimní údržby stanovila Rada Zlínského kraje nařízením č. 3/2021 ze dne 7. 6. 2021.

Časové limity a odpovědnost

Pro účely zimní údržby jsou silnice rozděleny do tří skupin či pořadí podle jejich dopravního významu. U každého pořadí platí jiné zákonné časové limity pro odstranění závad ve sjízdnosti. Pro silnice zařazené v I. pořadí (18 % silnic) je lhůta pro obnovení sjízdnosti 3 hodiny, ve II. pořadí (25 %) 6 hodin a ve III. pořadí (57 %) 12 hodin. Podrobné mapy plánu zimní údržby silnic i s jejich zařazením do příslušného pořadí najdou motoristé na webu Ředitelství silnic Zlínského kraje.

Zásoby posypu a technika

Celkově bude v zimním období 2023–24 připraveno pro silnice II. a III. třídy na území Zlínského kraje 62 sypačů pro posyp vozovek i odstraňování sněhu pluhováním, 69 traktorových radlic, 32 nakladačů a 11 ks těžké techniky (sněhových fréz, grejdrů apod.). Při maximálním nasazení může být do zimní údržby silnic zapojeno až 295 pracovníků (z toho je 41 externích pracovníků).

Pro nové zimní období je na 13 skládkách připraveno pro posyp silnic II. a III. třídy 12 964 tun posypové soli a 19 652 tun kamenné drti.

Informovanost

Dispečinky zimní údržby budou držet po celé zimní období nepřetržitou službu. Směnový vedoucí sleduje vývoj počasí pomocí meteorologického systému METIS. Má přehled o místní předpovědi počasí i o vývoji povětrnostní situace v sousedních regionech. Dalším nemalým pomocníkem při rozhodování o výjezdu sypačů jsou automatizované meteostanice, které jsou instalovány u silnic na různých místech kraje. V současné době je jich v provozu na území Zlínského kraje 29, z toho 26 je umístěno u dálnic a silnic I. třídy a 3 u silnic II. třídy. Dále je u krajských silnic využíváno deset monitorovacích bodů s kamerami, které jsou taktéž napojeny na všechny dispečinky zimní údržby. Dispečeři dodávají informace rovněž do celostátního informačního systému o sjízdnosti silnic, který provozuje Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Dispečinky zimní údržby SÚS

  • Kroměříž: 573 331 457, 602 507 964
  • Uherské Hradiště: 572 434 210, 739 052 869
  • Valašské Meziříčí: 571 611 686, 603 542 167
  • Zlín: 577 044 204, 602 436 601

Letošní novinky

SÚS Kroměřížska bude mít letos pro zimní údržbu silnic jeden nový sypač, podobně zařazuje do provozu nový sypač také SÚS Valašska. U SÚS Zlínska bude k dispozici pro zimní údržbu silnic nový traktor. SÚS Slovácka se může pochlubit novým nakladačem a novým míchacím zařízením na solanku. Celkem bylo do obnovy techniky pro zimní údržbu silnic u čtyř SÚS investováno před novou zimní sezonou 19,26 milionu korun. Nově bylo u krajských silnic zprovozněno 6 kamerových bodů pro monitorování situace dispečery zimní údržby.

V nové zimní sezoně se také rozšiřuje rozsah chemicky udržovaných komunikací. V porovnání se stavem v zimě 2022/23 letos bude chemicky udržovat nově úsek silnic III/05735 a III/05726 ze Vsetína přes Dušnou do Malé Bystřice a dále do Valašské Bystřice. Loni bylo v kraji soleno 771,3 kilometru silnic II. a III. třídy, letos 813,22 km.

Aktuální situace

S ohledem na teplý charakter počasí v první polovině listopadu byly v každém okrese zatím v pohotovosti jen tři sypače, v okrese Vsetín pět sypačů. Zásahy nebyly potřebné. Od 16. listopadu již bude v pohotovosti polovina ze všech sypačů, v okrese Vsetín dvě třetiny. Jakmile dojde k poklesu teplot a nástupu zimního rázu počasí, bude k dispozici technika v plném počtu mechanismů.

 

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.