Ze Vsetína do Rožnova se opět jezdí zkratkou přes Valašskou Bystřici

IROP

Velká Lhota, Valašská Bystřice - Cenově největší investiční stavbu dokončenou v letošním roce převzalo Ředitelství silnic Zlínského kraje na konci listopadu od sdružení firem na Vsetínsku. Po roce a půl stavebních prací a dopravních omezení je nyní plně průjezdná silnice mezi Velkou Lhotou a Valašskou Bystřicí, kterou motoristé s oblibou využívají k rychlému spojení ze Vsetína do Rožnova pod Radhoštěm.

Předmětem díla byla stavební úprava silnice III05726 v celkové délce 2 770 metrů. Rekonstruovaný úsek silnice se nachází v extravilánu mezi obcemi Velká Lhota a Valašská Bystřice.

Rekonstrukce silnice spočívala v obnově asfaltových vrstev s provedením lokálních oprav deformací, někde byla zhotovena kompletní konstrukce vozovky ve stávající trase s rozšířením na požadovanou šířku 6,5 metru, ve směrových obloucích ještě více. Bylo zajištěno odvodnění včetně rekonstrukce propustků.

„Původní silnice měla místy šířku jen 4,5 metru a zejména v zimě byl problém, aby se zde projíždějící vozidlo vyhnulo například s autobusem,“ poznamenal ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Součástí stavby byla také kompletní přestavba mostů ev. č. 05726-12 a 05726-14, vybudování zárubní zdi v délce 68 metrů a gabionové zdi v délce 69 metrů, vybudování 5 zastávkových pruhů osobní linkové dopravy, stavební úpravy sjezdů a účelových komunikací, přeložka vzdušného vedení nízkého napětí a sdělovacího vedení CETIN, vegetační úpravy a demolice staré roubenky, která tvořila dopravní závadu a bránila rozhledu ve směrovém oblouku.

Stavba byla rozdělena do několika etap a probíhala v návaznosti na financování souběžných staveb dotčenými obcemi Velká Lhota (výstavba nástupišť autobusových zastávek a chodníků) a Valašská Bystřice (výstavba nástupišť autobusových zastávek, chodníků, opěrné zídky z palisád a přeložka veřejného osvětlení).

Zhotovitelem stavby bylo sdružení, které vytvořily firmy Swietelsky stavební s. r. o. a Colas CZ, a. s. Konečná cena za tuto zakázku činí 197,459 milionu korun (vč. DPH), což řadí tuto stavbu jako cenově největší dokončenou v roce 2022. Stavba byla spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 85 procent z uznatelných nákladů projektu. Stavební práce byly zahájeny v květnu 2021.

„Jde o jeden z mála případů, kdy se nám podařilo získat peníze z evropských fondů pro rekonstrukci silnice III. třídy. Silnice III05726 totiž představuje dopravní propojení obcí Bystřička, Velká Lhota a Valašská Bystřice se silnicí I57. Zároveň tato silnice tvoří náhradní trasu silnic I57 a I35 v případě omezení provozu či dopravních komplikací ve směru Vsetín – Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm. Přestože jde o silnici III. třídy, je poměrně hojně využívaná,“ uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý. Podle sčítání dopravy před rekonstrukcí tudy projíždělo v pracovních dnech téměř 2 000 vozidel za 24 hodin. 

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.