Zemědělci, dejte pozor, abyste neznečistili silnici nebo zajistili její úklid

Zlínský kraj - Znečišťování komunikací hlínou a blátem z polí – to je problém, který se vyskytuje ve zvýšené míře v podzimním období. Silničáři upozorňují zemědělce, že je jejich povinností zajistit při výjezdu mechanismů a vozidel z polí na vozovky, aby nedošlo k jejich znečištění, a pokud se tak přesto stane, aby neprodleně zajistili označení takového místa a následně jeho očištění.

„Jako správci silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji tu a tam zaznamenáváme případy, kdy si řidiči zemědělské nebo i stavební techniky neplní své povinnosti a na pneumatikách svých vozidel zanesou na komunikaci hlínu a bláto. Pro ostatní motoristy to může být nebezpečné, znečištěná vozovka může být příčinou smyku a dopravní nehody,“ říká ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý. Zdůrazňuje, že pokud k tomu dojde, je povinností řidiče znečišťujícího vozidla, případně zemědělského podniku či stavební firmy, zajistit neprodleně úklid komunikace.

Pracovníci ŘSZK vyzývají zemědělce a stavebníky, aby vždy dali znečištěnou silnici do pořádku. Pokud se tak nestane, předává správce komunikace takové případy silničním správním úřadům, které mají možnost uložit původcům znečištění, fyzickým i právnickým osobám, pokutu až do výše 300 tisíc korun. Přímo na místě může provinilého řidiče pokutovat také Policie ČR. „Znečišťování silnic zaznamenáváme nejčastěji při orbě, sklizni řepy a brambor nebo při různých stavebních činnostech v těsné blízkosti komunikací,“ uvádí vedoucí Odboru dopravně-správního z Městského úřadu v Otrokovicích Renáta Krystyníková.

Co říká zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb.:

§ 19

(2) Dálnice, silnice, místní komunikace, jejich součásti a příslušenství a veřejné přístupové účelové komunikace s vozovkou je zakázáno znečišťovat nebo poškozovat.

§ 28

(1) Při znečištění dálnice, silnice nebo místní komunikace, které způsobí nebo může způsobit závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti, musí ten, kdo znečištění způsobil, je bez průtahů odstranit a uvést tuto pozemní komunikaci do původního stavu; nestane-li se tak, je povinen uhradit vlastníkovi této pozemní komunikace nebo správci, je-li výkon správy pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce, náklady spojené s odstraněním znečištění a s uvedením pozemní komunikace do původního stavu.

(3) Pokud závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti pozemní komunikace nelze neprodleně odstranit, je ten, komu povinnost k odstranění znečištění, popřípadě k úhradě nákladů na odstranění poškození náleží, povinen místo alespoň provizorním způsobem neprodleně označit a závadu oznámit vlastníkovi pozemní komunikace nebo správci, je-li výkon správy pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce.

„Chápeme, že ke znečištění komunikace může někdy, zejména za deštivého počasí, dojít. Musíme však trvat na neprodleném označení a co nejrychlejším úklidu, protože jde o bezpečnost provozu na našich silnicích,“ dodává ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.