Stavební firma obnoví část průtahu Bojkovicemi

Bojkovice -Jednou ze staveb, které může Ředitelství silnic Zlínského kraje realizovat v tomto roce s využitím dotace Státního fondu dopravní infrastruktury, je rekonstrukce více než třísetmetrového úseku silnice III/49516 v průtahu městem Bojkovice ve směru na Krhov. Stavební práce začaly v prvním květnovém týdnu.

Současný stav, důvody stavby

Silnice III/49516 v Bojkovicích před rekonstrukcí / foto: archiv ŘSZK

Vozovka je v havarijním stavu, bylo zaznamenáno opotřebení krytu, trhliny.

Popis prací

Předmětem díla je rekonstrukce části silnice III/49516 (ulice Komenského) v průjezdním úseku města Bojkovice v délce 330 metrů. Začátek stavby je u přejezdu přes železniční trať, konec stavby je vymezený dopravními značkami označujícími začátek a konec obce ve směru na Krhov. Rekonstrukce spočívá v odfrézování živičného krytu vozovky a položení nové obrusné a ložné vrstvy vozovky mezi obrubami včetně odvodňovacího dvouřádku z žulových kostek. Součástí tohoto stavebního objektu je i odvodnění vozovky pomocí dešťových vpustí připojenými do kanalizace.

Souběžně a ve vzájemné koordinaci s rekonstrukcí silnice bude probíhat i stavba investora města Bojkovice (připojení místních komunikací, sjezdy, obruby, terénní úpravy za obrubou aj.). Současně bude provedena společností SVK, a. s., oprava vodovodu umístěného v silničním tělese v délce 67,5 metru.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma IMOS group, s. r. o., Tečovice. Smluvní cena za tuto zakázku činí 2,890 milionu korun. Stavba má přislíbeno spolufinancování z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Výše dotace může činit až 85 procent uznatelných nákladů. Podle uzavřené smlouvy o dílo jsou stavební práce plánovány na období od 4. května do 31. srpna 2015. Přesný termín dopravního omezení stanoví příslušný silniční správní úřad a ŘSZK jej zveřejňuje ve svém přehledu uzavírek, jakmile je o něm informováno.

Uzavírky

Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky silnice (mimo BUS a IZS), doprava bude vedena po objízdné trase po silnici II/496 Bojkovice - Komňa - Bzová.

Vydáno ve spolupráci s KÚ ZK

Logo

 

 

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.